niedziela, 27 września 2020
wtorek, 14 maja 2019 09:24   
BUDYNEK „A” – PODEJŚCIE TRZECIE

Będzie to już trzecia próba wyłonienia wykonawcy, który zmodernizuje i przebuduje budynek „A” nad Stawem Górnym.

 

Przypomnijmy: Miasto Pionki jeszcze w 2017 roku otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad pięciu milionów złotych – 5 370 971, 65 zł z przeznaczeniem na modernizację i rewitalizację przestrzeni nad Stawem Górnym w ramach projektu „„Modernizacja infrastruktury nad stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Na pierwszy przetarg dotyczący modernizacji i przebudowy budynku „A” nad Stawem Górnym, który ogłoszony został jeszcze w połowie ubiegłego roku nie wpłynęła żadna oferta. Również w ubiegłym roku ogłoszono drugie postępowanie. Co prawda tym razem zgłosiły się dwie firmy jednak proponowane kwoty znacznie przewyższały sumę jaką był gotowy zapłacić pionkowski samorząd za wykonanie zamówienia.

Teraz ogłoszone zostało trzecie postępowanie przetargowe.

- Rewitalizacja istniejących budynków i nadanie im nowych funkcji społeczno-użytecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach – budynek A – czytamy w bieżącym ogłoszeniu przetargowym.

- Budynek zostanie ocieplony zgodnie ze szczegółowymi właściwościami technologicznymi i załączonym audytem energetycznym. Do istniejącego budynku zostanie dobudowane piętro – czytamy między innymi w specyfikacji przetargowej. Jednocześnie zaznaczono, że „wykończenie i wyposażenie lokalu gastronomicznego zostaną wykonane przez najemcę lokalu”.

Podmioty zainteresowane udziałem w tym postępowaniu przetargowym swoje oferty mogą składać do dwudziestego ósmego maja tego roku. Z kolei termin realizacji inwestycji wyznaczono na trzydziestego maja 2020 roku.

(r.f.) (red)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster