poniedziałek, 28 września 2020
środa, 08 maja 2019 10:44   
POŁĄCZYŁA ICH POLSKA

Piłsudski był takim człowiekiem, który nigdy się nie poddawał – mówił profesor Marek Wierzbicki podczas Akademii Niepodległości.

 

 

- Piłsudski był bardzo przygnębiony po upadku rewolucji 1905 roku. Nie udało mu się wywołać antyrosyjskiego powstania w Królestwie Polskim – mówił podczas wykładu w ramach Akademii Niepodległości profesor Marek Wierzbicki.

Akademia Niepodległości to cykl spotkań, w czasie których pracownicy IPN oraz zaproszeni reprezentanci uczelni wyższych bądź lokalnych środowisk przedstawiają – w formie popularnych wykładów – drogę do Niepodległej, poczynając od pierwszej dekady XX stulecia i czas I wojny światowej, poprzez wznoszenie jej państwowego gmachu i wykuwania granic, po syntetyczny bilans międzywojennego dwudziestolecia.

 

W naszym mieście wykłady odbywają się w Centrum Aktywności Lokalnej. Pierwszego można było wysłuchać siedemnastego kwietnia. Poświęcony był Ignacemu Paderewskiemu a wygłosił go dr hab. Sebastian Piątkowski. Drugi odbył się ósmego maja a bohaterem był Józef Piłsudski oraz Jan Prot. O tych dwóch wyjątkowych Polakach mówił profesor Marek Wierzbicki.

- Było wielu Polaków, którzy chcieli walczyć o niepodległość Polski. W swoim życiu każdy z nich miał taki moment, który zdecydował o niepodległościowej drodze życiowej. Dla Józefa Piłsudskiego było to, gdy dostał się w tryby rosyjskiej machiny policyjnej. Został skazany na pięć lat zesłania. Z kolei dla Jana Prota był to strajk szkolny w 1905 roku. Wówczas w szkołach nie wolno było mówić po Polsku – mówił profesor Marek Wierzbicki.

Józefa Piłsudskiego i Jana Prota wiele dzieliło. Piłsudski pochodził z dość zamożnej szlachty a Prot z żydowskiej rodziny inteligenckiej. Dzieliła ich również dość znaczna różnica wieku. Razem jednak walczyli w wspólnym celu – dla niepodległości Polski.

 

- Połączyła ich wolna i niepodległa Polska – podkreślił podczas swojego wykładu profesor Marek Wierzbicki.

Akademia Niepodległości Instytutu Pamięci Narodowej, którą w naszym regionie realizuje Delegatura IPN w Radomiu to pod wieloma względami wyjątkowe przedsięwzięcie. Łączy między innymi popularyzację wiedzy historycznej z wykładami w cyklu semestralnym, a także historycznymi konkursami. Ponadto uczestnicy wykładów otrzymują specjalne imienne indeksy, w których będą wprowadzane odpowiednie adnotacje tak jak na wyższych uczelniach.

 

- Piłsudski po powrocie z syberyjskiego zesłania nie prowadził normalnego życia. Nie miał domu, nie miał rodziny. Wszystko postawił na jedną kartę. Zdecydował, że będzie walczył o wolność Polski. Z kolei Jan Prot po udziale w strajku został wyrzucony ze szkoły państwowej. Uczęszczał do szkoły prywatnej i jednocześnie postanowił poświęcić się sprawie niepodległości Polski. Spotkali się w 1908 roku, gdy Prot wstąpił do organizacji bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej –mówił dalej w swoim wykładzie profesor Marek Wierzbicki.

Kolejny trzeci wykład w ramach Akademii Niepodległości odbędzie się dwudziestego dziewiątego maja. Poświęcony będzie Romanowi Dmowskiemu. Wykład zaprezentuje dr hab. Marcin Kruszyński.

(r.f.)

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster