poniedziałek, 21 września 2020
czwartek, 18 kwietnia 2019 11:02   
WIĘCEJ PRZESTĘPSTW I DYNAMIKA ROŚNIE

Komenda Miejska Policji w Radomiu opracowała raport o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu za ubiegły rok.

 

Spadającą dynamikę przestępstw mamy już za sobą. Jak wynika z danych opracowanych przez Komendę Miejską Policji w Radomiu dynamika na obszarze działania Komisariatu Policji w Pionkach wyniosła 175,5%.

W roku 2018 na terenie powiatu radomskiego (bez miasta Radomia) na podstawie KSIP wszczęto 1433 postępowania o przestępstwa, co oznacza wzrost o 162 postępowania w porównaniu do 2017 roku. Ustalono 1035 osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa oraz ustalono 15 nieletnich sprawców czynów karalnych.

- Najwięcej przestępstw zanotowano na terenie działania Komisariatu Policji w Pionkach – 383, a najmniej na terenie podległym PP Wierzbica – 35 – czytamy między innymi w raporcie Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

Rosnącą dynamikę postępowań wszczętych zanotowano we wszystkich jednostkach poza Posterunkiem Policji w Wierzbicy, gdzie nastąpił spadek – dynamika 95,5%. W Komisariacie Policji w Iłży – dynamika 183,6%, w Komisariacie Policji w Pionkach – dynamika 175,8%, w Komisariacie Policji w Jedlińsku – dynamika 158,6%, w Komisariacie Policji w Skaryszewie – dynamika 154,2%, w Komisariacie Policji w Zakrzewie – dynamika 136,7%, na terenie gminy Kowala – dynamika 117,7%.

Jednostką, w której odnotowano największy wzrost liczby przestępstw w siedmiu kategoriach jest Posterunek Policji w Wierzbicy, gdzie w 2018 roku wszczęto 28 postępowań, o 12 więcej niż w roku 2017 (wskaźnik dynamiki – 175%). Wzrost odnotowano również w Komisariacie Policji w Skaryszewie, gdzie w 2018 roku wszczęto 68 postępowań, natomiast w 2017 roku wszczęto 43 postępowania (wskaźnik dynamiki - 158,1%), w Komisariacie Policji w Pionkach, gdzie w 2018 r. wszczęto 189, natomiast w 2017 r. 134 postępowania (dynamika 141%), w Komisariacie Policji w Jedlińsku z 42 wszczętymi postępowaniami w 2018 r. przy 337 postępowaniach wszczętych w roku 2017 (wskaźnika dynamiki – 113,5%), w Komisariacie Policji w Zakrzewie, gdzie w 2018 roku wszczęto 88, natomiast w 2017 r. 81 postępowań (dynamika 108,6%). Na terenie gminy Kowala nie odnotowano zmian. Spadkiem odznaczyła się jedna jednostka, tj. Komisariat Policji w Iłży, gdzie w 2018 roku wszczęto 34 postępowania, w stosunku do roku 2017, w którym wszczęto 42 postępowania (wskaźnik dynamiki 81%).

Jednocześnie na terenie Powiatu Radomskiego spada wykrywalność przestępstw.

- Wskaźnik wykrywalności na terenie powiatu radomskiego (bez miasta Radomia) w 2018 roku wynosi 46,1% i jest niższy o 1,5% w porównaniu do 2017 r – czytamy dalej w raporcie.

(red) (r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster