środa, 30 września 2020
czwartek, 11 kwietnia 2019 14:20   
RADNI OBRADOWALI

Bez zbędnych dyskusji gdyż wszystko wcześniej omówiono na komisjach problemowych – taki miała przebieg siódma nadzwyczajna sesja.

 

Siódma nadzwyczajna sesja Rady Miasta trwała zaledwie kilkanaście minut. Przy dwóch projektach uchwał radni nie zabierali głosu ponieważ wszystko wcześniej omówione zostało na poszczególnych komisjach rad. Posiedzenie siódmej nadzwyczajnej sesji zaczęło się jednak dość nie typowo od wystąpienia Ireny Nalewajko, która wcielając się w postać znanej gwiazdy polskiej estrady Hanny Bielickiej w dość żartobliwy sposób życzyła radnym zgody i wzajemnego zaufania dla dobra naszego społeczeństwa.

Obrady sesji Rady Miasta otworzył przewodniczący Wojciech Maślanek, który poinformował, że na ogólną liczbę piętnastu radnych na posiedzeniu jest dwunastu radnych. Nieobecna trójka jest usprawiedliwiona gdyż przebywa na zwolnieniach lekarskich.

Pierwsza zaproponowana uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w budżecie miasta. Zakładała ona między innymi następujące działania finansowe: 120 tys. zł a dostosowanie i doposażenie PSP Nr 1 na potrzeby organizacji nowego roku szkolnego, 432 337,14 zł zimowe utrzymanie ulic oraz bieżące naprawy i remonty dróg i chodników, 80 tys. zł na wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta, 200 tys. zł dla CAL w związku ze zwiększeniem zadań z zakresu promocji i Kuriera Pionkowskiego, czy też 200 tys. zł na modernizację basenu miejskiego – szatnie, prysznice oraz wykonanie brodzików. Na dzień przed sesją spotkały się jednak komisje problemowe rady podczas, których radni zaproponowali wniesienie poprawek. I tak Burmistrz Miasta Pionki Robert Kowalczyk jako wnioskodawca zdecydował o wniesieniu kilku zmian: na Miejski Ośrodek Kultury zamiast 100 tys. złotych tylko 50 tys. złotych, na promowanie czytelnictwa w Miejskiej Bibliotece Publicznej zamiast 30 tys. złotych 10 tys. złotych. W ramach autopoprawki wprowadzona została również kwota 70 tys. złotych z przeznaczeniem na remont łazienek w Urzędzie Miasta i wprowadzona została kwota 100 tys. złotych dla spółki ekoPionki w formie pożyczki.

Całą uchwałę wraz z autopoprawkami burmistrza i zaakceptowanymi przez radnych na poszczególnych komisjach bez zbędnej dyskusji radni przyjęli podczas nadzwyczajnej siódmej sesji Rady Miasta. Za przyjęciem tej uchwały głosowało dwunastu radnych, a więc wszyscy obecni na sali. Nikt nie był przeciw ani nikt nie wstrzymał się od głosu. Nie było również żadnej dyskusji podczas kolejnej uchwały wprowadzającej zmiany w wieloletniej prognozie finansowej.

Także trzecia uchwała dotycząca zaciągnięcia kredytu w kwocie ponad czterech milionów złotych – 4 529 063, 00 zł na sfinansowanie zaplanowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek została przyjęta jednogłośnie. Jak zgodnie podkreślał przewodniczący Wojciech Maślanek oraz burmistrz Robert Kowalczyk projekt tej uchwały również został szczegółowo omówiony na posiedzeniach komisji.

Na koniec siódmej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Przewodniczący Radny Miasta Wojciech Maślanek złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Po kilkunastu minutach sesja zakończyła się.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster