wtorek, 22 września 2020
czwartek, 28 marca 2019 11:26   
RADNI OBRADOWALI

W środę dwudziestego siódmego marca odbyła się kolejna, szósta już sesja Rady Miasta ósmej kadencji.

Bez większych emocji i bez zbędnych dyskusji – tak w skrócie przebiegała szósta Sesja Rady Miasta.

W środę dwudziestego siódmego marca odbyła się kolejna szósta sesja Rady Miasta. Po zatwierdzeniu porządku obrad radni zapoznali się z informacja Burmistrza Miasta Pionki z prac między sesjami. Robert Kowalczyk poinformował między innymi o dużym wzroście zainteresowań wykupem mieszkań komunalnych.

- Wpłynęło już sto dwadzieścia pięć wniosków od osób zainteresowanych wykupem mieszkań komunalnych. W trakcie wyceny jest już dwadzieścia pięć lokali – poinformował burmistrz Robert Kowalczyk. Ponadto poinformował między innymi, że trwają przygotowania do podpisania umowy dotyczącej zakończenia prac przy likwidacji tak zwanej „bomby ekologicznej”. Ponadto nasz samorząd nabył działkę o powierzchni niespełna pięciuset metrów kwadratowych na potrzeby budowy ul. Powstania Warszawskiego. Burmistrz mówił również o przygotowaniach miasta do ewentualnego strajku nauczycieli. Burmistrz spotkał się między innymi z dyrektorami szkół oraz przedstawicielami związków zawodowych.

W kolejnym punkcie informacje z prac komisji problemowych przewodniczący poszczególnych komisji poinformowali o pracach poszczególnych komisji problemowych rady. Radny Grzegorz Wąsik z komisji rewizyjnej poinformował, że komisja analizowała między innymi wydatki na promocję miasta w tym na działalność Kuriera Pionkowskiego w poprzednich latach. Paweł Kobylas z komisji skarg i petycji powiedział, że komisja zajmowała się jedną skargą, która wpłynęła do komisji. Z kolei Wioletta Grzywacz z komisji gospodarki gminy i infrastruktury poinformowała, że komisja analizowała stan infrastruktury drogowej w mieście Pionki.

W kolejnym punkcie obrad radni zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- To był chyba pierwszy rok, kiedy bezrobocie nie było głównym czynnikiem kwalifikującym do udzielenia pomocy społecznej – mówiła dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Jolanta Michajluk. Poinformowała również środki z budżetu miasta na działalność MOPS w 2018 roku to 2 914 000 zł a z budżetu państwa to ponad siedemnaście milionów złotych.

 

W kolejnym punkcie obrad – interpelacje i zapytania radny Zbigniew Belowski zapytał, kiedy zostanie naprawiona nawierzchnia ulicy Spokojnej i przyległych. Radny Dawid Jaroszek zapytał, czy istnieje możliwość naprawienia uliczki bocznej od ulicy Filtrowej, która stanowi dojazd do znajdujących się tam garaży. Z kolei radny Grzegorz Wąsik zapytał, czy miasto planuje rozwój monitoringu miejskiego.

W kolejnym punkcie obrad szóstej sesji Rady Miasta radni zajmowali się uchwałami. Pierwsze trzy uchwały przeszły bez żadnej dyskusji i zostały przyjęte jednogłośnie. Dopiero czwarta uchwała budżetowa wprowadzająca wiele zmian w tym i kilka nowych przedsięwzięć inwestycyjnych wzbudziła trochę kontrowersji.  Uchwała zakładała między innymi wprowadzenie do budżetu nowego dużego zadania inwestycyjnego jak budowa bloku komunalnego, modernizację pomieszczeń w budynku przy ulicy Radomskiej z przeznaczeniem na galerię „Format”, zwiększenie planu wydatków o 80 000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej, czy też zwiększenie wydatków o kwotę 13 449, 99 zł w związku z realizacją przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projektu unijnego. W trakcie dyskusji radni zgłaszali jednak wnioski o wykreślenie niektórych punktów z tej uchwały. Radni chcieli między innymi z planowanych inwestycji wykreślić budowę bloku komunalnego, modernizację pomieszczeń z przeznaczeniem na galerię „Format”, czy też dodatkowe środki na promocję czytelnictwa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

W końcu po krótkiej, ale zdecydowanej dyskusji i wykreśleniu kilku pozycji w przedłożonej uchwały Nr 4 burmistrz Robert Kowalczyk zdecydował się na wycofanie jej z porządku obrad. Decyzja o wycofaniu tej uchwały nie wszystkim radny się spodobała.

- Kolejny raz nas Pan tak traktuje. Gdy zbliżamy się do końca procedowania uchwały to zdejmuje ją Pan z porządku obrad – mówił do burmistrza radny Tomasz Łyżwa. W dalszej części obrad radni przyjęli natomiast uchwałę dotyczącą planu opieki nad zwierzętami oraz przyjęli uchwałę, która mówiła, że skarga na działalność dyrektor MOPS w Pionkach jest bezzasadna.

Podczas obrad szóstej sesji Rady Miasta radni przyjęli również kilka wniosków. Między innymi o powołaniu grupy roboczej do spraw zielenie oraz komisji dotyczącej współpracy Miejskiego Ośrodka Kultury, Centrum Aktywności Lokalnej oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej.  Na wniosek radnej Wioletty Grzywacz przyjęty został również wniosek o przeznaczeniu kwoty 240 tys. złotych na kontynuowanie modernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2.

(r.f.)

 

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster