poniedziałek, 28 września 2020
wtorek, 26 marca 2019 09:58   
WOJEWODA WYDAŁ ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewoda mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące odwołania Anny Kostrzewy z funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

Dwudziestego pierwszego marca wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność zarządzenia Burmistrza Miasta Pionki z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie odwołania Anny Kostrzewy z funkcji dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury. Wojewoda w swoim rozstrzygnięciu stwierdził nieważność zarządzenia burmistrza.

- Stwierdzam nieważność zarządzenia Nr 17/ 2019 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie: odwołania Pani Anny Kostrzewy ze stanowiska dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach – czytamy w rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody mazowieckiego.

W swoim uzasadnieniu Zdzisław Sipiera podkreślił, że przed odwołaniem dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury burmistrz powinien zwrócić się nie tylko do działających w ośrodku organizacji związkowych o wydanie opinii, ale także do działających na terenie Gminy Miasta Pionki stowarzyszeń zawodowych i twórczych niezależnie od tego, czy odwołany dyrektor należy do takich stowarzyszeń. Jednocześnie wojewoda zaznaczył opierając się na orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, że „Obowiązkiem burmistrza, jest dokładne ustalenie jakie związki zawodowe oraz stowarzyszenia zawodowe i twórcze działają na terenie miasta. W dalszej kolejności powinien on zasięgnąć ich opinii w zakresie osoby odwoływanego dyrektora instytucji kultury. Pominięcie wspomnianych działań konsultacyjnych stanowi istotne naruszenie prawa”.

Ponadto wojewoda zaznaczył, że w toku prowadzonego postępowania nadzorczego na terenie miasta działa kilka stowarzyszeń, które w swoim statucie zawarły cele związane z działalnością kulturalną.

Równocześnie należy przypomnieć, że już pod koniec poprzedniej kadencji samorządu ówczesny burmistrz w ciągu dwóch dni odwołał Annę Kostrzewę z funkcji dyrektora MOK, aby następnie – już kolejnego dnia ponownie Ją powołać. Wówczas jednak wojewoda mazowiecki nie wydał żadnego rozstrzygnięcia nadzorczego w tej sprawie.

Obecne rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody mazowieckiego z mocy prawa wstrzymuje wykonanie zarządzenia burmistrza z dnia 25 stycznia tego roku. Jednocześnie na rozstrzygnięcie wojewody przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie trzydziestu dni od daty doręczenia.

(red) (r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster