poniedziałek, 28 września 2020
środa, 20 marca 2019 11:34   
POWIAT BEZPIECZNY CZYLI ANALIZA ZAGROŻEŃ

W Pionkach znajduje się zakład, który może spowodować nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska a w Gminie Pionki są miejscowości zagrożone podtopieniami.

 

- W ostatnich latach widoczny jest wzrost inwestycji związanych z rozbudową wielu przedsiębiorstw. Nagromadzenie dużej ilości podmiotów zajmujących się produkcją, obróbką i magazynowaniem różnego rodzaju materiałów (m.in. funkcjonujące duże zakłady segregacji i przerobu odpadów) zwiększa ryzyko powstania zagrożeń dla ludzi i środowiska, w których niezbędna jest interwencja jednostek Państwowej Straży Pożarnej – czytamy między innymi w raporcie dotyczącym bezpieczeństwa obszaru powiatu radomskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Raport został przygotowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu.

W przygotowanym na najbliższą sesję Rady Powiatu możemy również znaleźć odniesienia do naszego miasta i najbliższych okolic.

- Na terenie miasta Radomia i powiatu radomskiego zlokalizowane są dwa zakłady, mogące stworzyć duże zagrożenie dla środowiska. Jednym z nich jest zakład o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej (ZoDR) to Zakład Produkcji Chemii Budowlanej SOUDAL MANUFACTURING Sp. z o.o. w Pionkach – piszą autorzy projektu.

Z kolei na okolicznym terenie Gminy Pionki znajdują się obszary, które zagrożone lokalnymi podtopieniami. Zaliczono do nich następujące miejscowości: Czarna Wieś, Sucha oraz Laski.

Ponadto miasto Pionki zaliczone zostało do obszarów zagrożonych najwyższym stopniem ryzyka. Spowodowane jest to rodzajem i ilością występujących zagrożeń, w tym przede wszystkim powodowanych przez: zakłady ZoDR (Soudal Manufacturing), zakłady branży chemicznej w Pionkach m.in. na terenie byłego „PRONITU”, zakłady przerobu drewna i produkcji mebli, zakłady podprogowe -  QFG Sp. z o.o.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster