wtorek, 22 września 2020
wtorek, 19 marca 2019 13:00   
NOWY FOLDER HISTORYCZNY

Rok 2019 dla PGL Lasy Państwowe jest rokiem jubileuszowym, w którym obchodzimy 95-tą rocznicę utworzenia organizacji.

PGL LP zostało utworzone na mocy Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 30 grudnia 1924 roku, które sprawy gospodarki w lasach państwowych wydzieliło w odrębną gałąź administracji państwowej, nad którą nadzór sprawował Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych poprzez dyrekcję lasów państwowych i nadleśnictwa. Rozporządzenie to powierzało organizacji administrowanie majątkiem państwowym, tj. lasami państwowymi wraz z wszelkimi przynależnościami, nakładając jednocześnie na dyrekcję lasów państwowych odpowiedzialność za stan lasów i wyniki gospodarcze organizacji.

Przez 95 lat działalności wyżej przedstawione podstawy i kierunki funkcjonowania organizacji pozostały niezmienne, a wszelkie zmiany strukturalne wynikały jedynie z konieczności unowocześniania PGL LP wraz z postępującymi zmianami uwarunkowań społeczno-gospodarczych. Poprzez obecnie prowadzoną, nowoczesną, wielofunkcyjną i zrównoważoną gospodarkę leśną, PGL LP w dalszym ciągu dbają o powierzony majątek Skarbu Państwa stając się również gwarantem bezpieczeństwa ekologicznego kraju.

 

Dla Nadleśnictwa Kozienice rok 2019 jest także okazją do celebrowania jeszcze dodatkowego, lokalnego jubileuszu : 235 – lecia utworzenia Nadleśnictwa Kozienice.

Powstanie Nadleśnictwa Kozienice wiążemy z datą 28 lutego 1784 roku, od kiedy w królewskiej Ekonomii Kozienickiej zaczął obowiązywać dekret oddzielający gospodarkę leśną od folwarcznej , tworzący Leśnictwo Kozienice. Od tamtego czasu gospodarką leśną w Puszczy Kozienickiej zarządzali kolejno mianowani nadleśniczowie( początkowo funkcjonowała też nazwa ; „oberleśniczy”) mający do dyspozycji leśniczych i gajowych.

W prawdzie początkowo Nadleśnictwo Kozienice funkcjonowało pod nazwą „Leśnictwo” i zasięg jego działania obejmował teren całej Puszczy Kozienickiej (tzn. również część obecnych Nadleśnictw Zwoleń i Radom), to pomimo zmian dziejowych meritum działalności jest kontynuowane w czasach obecnych, co jest podstawą do uznawania wymienionej daty powstania Nadleśnictwa. Powyższe sprawia , że Nadleśnictwo Kozienice jest jedną z najstarszych takich jednostek w Polsce.

Jednym z zaplanowanych akcentów uczczenia w/w jubileuszów było wydanie folderu pt: „ O początkach regulacji gospodarki leśnej w Puszczy Kozienickiej, czyli jak powstało pierwsze urządzanie lasu w Polsce”. Autorem publikacji jest Pan Krzysztof Okła, emerytowany pracownik GDLP zamieszkujący obecnie w terenie puszczy. Folder zawiera szereg informacji i ciekawostek historycznych, przede wszystkim dotyczących historii Nadleśnictwa Kozienice i uważanego za pierwsze na ziemiach polskich opracowanie Planu Urządzania Lasu ( Mehlig 1794 rok), ale czytelnik znajdzie tu również liczne informacje dotyczące całego regionu.

Wersja elektroniczna folderu będzie dostępna na stronie internetowej Nadleśnictwa – zapraszamy do lektury.

(Nadleśnictwo Kozienice)

Foto: M. Mamcarz.

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster