niedziela, 19 maja 2019
poniedziałek, 07 stycznia 2019 11:33   
STAW GÓRNY – KTO WYGRAŁ PRZETARG?

Znane są już wyniki przetargu na modernizację i przebudowę kompleksu „B” nad Stawem Górnym.

 

Przypomnijmy: Kilka tygodni temu pionkowski samorząd ogłosił drugi przetarg na modernizację budynków nad Stawem Górnym. Pierwszy ogłoszony w sierpniu tego roku został unieważniony. Przetarg dotyczy modernizacji i przebudowy kompleksu B, budynki B, C 1, C2 i łącznik.

- Przedmiotem zamówienia w ramach zadania pn: „Rewitalizacja istniejących budynków i nadanie im nowych funkcji społeczno-użytecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach – budynek kompleks B” – można było między innymi przeczytać w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Realizacja inwestycji jest możliwa dzięki pozyskanym jeszcze w 2017 roku funduszom zewnętrznym w kwocie ponad pięciu milionów złotych - 5 370 971, 65 zł – „Modernizacja infrastruktury nad stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

Na ogłoszone drugie postępowanie przetargowe jak już informowaliśmy naszych Czytelników wpłynęło trzy oferty. Najbardziej korzystną zaproponowała lokalna firma PHU „SYLWER” Trzos Sylwester z Czarnej Wsi w Gminie Pionki. Za wykonanie zamówienia firma „SYLWER” zaproponowała milion sześćset tysięcy złotych – 1 600 000 zł.

- Jako najkorzystniejsza uznana została oferta nr 1, złożona przez wykonawcę: PHU SYLWER Trzos Sylwester, Czarna Wieś 21B, 26-670 Pionki, ponieważ spośród nie podlegających odrzuceniu ofert, oferta ta uzyskała najwyższą liczbę punktów – czytamy w rozstrzygnięciu przetargu. Tak więc lokalna firma wygrała postępowanie na przebudowę i modernizację kompleksu „B”.

Planowana inwestycja zakłada system „projektuj i buduj”. Oznacza to, że firma, która wygrała przetarg będzie zobowiązana do przygotowania kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz technicznego zrealizowania inwestycji. Czas realizacji inwestycji określony został na piętnastego grudnia tego roku.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster