niedziela, 19 maja 2019
piątek, 04 stycznia 2019 12:25   
DUŻE ZAINTERESOWANIE „ZIELONYMI PIONKAMI”.

Wiele firm jest zainteresowanych wykonaniem projektu budowlanego w ramach przetargu „Zielone Pionki”.

 

Przypomnijmy: W ramach projektu „Zielone Pionki” pionkowski samorząd otrzymał dofinansowanie w kwocie blisko dziesięciu milionów złotych 9 265 932 zł przy całkowitej wartości zadania opiewającego na prawie jedenaście milionów - 10.901.097 zł.

Projekt "Zielone Pionki – zagospodarowanie i odnowa terenów zieleni w krajobrazie miejskim.’’ polega na rozwoju terenów zieleni w mieście Pionki w różnych miejscach. I tak zrewitalizowane i odnowione zostaną obszary wzdłuż ulicy Jana Pawła II, tereny nad Stawem Górnym, Park Miejski Błonia – ul. 15-go Stycznia, Plac Konstytucji 3-go Maja oraz obszar przy ulicy Aleje Lipowe.

Kilka tygodni temu ogłoszone zostało postępowanie przetargowe na tak zwany Obiekt Nr 1, czyli teren przy Alei Jana Pawła II. Przetarg dotyczył opracowania szczegółowego projektu budowlanego wykonawczego.

- Udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie Projektu budowlanego wykonawczego zagospodarowania i odnowy terenów zieleni w krajobrazie miejskim „Zielone Pionki” - obiekt 1 Skwer przy Alei Jana Pawła II w Pionkach – można było między innymi przeczytać w ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie przetargowe cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych wykonawców zamówienia. Wpłynęło, bowiem aż dziewięć ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający, czyli nasz samorząd poinformował, że na wykonanie zadania przeznaczył sumę niespełna siedemdziesięciu tysięcy złotych – 68 000 zł. A jakie kwoty zaproponowali potencjalni wykonawcy zamówienia?

Na dziewięć ofert tylko jedna spełnia kryteria pod względem ceny. Niektóre tylko nieznacznie odbiegają finansowo od zaproponowanej sumy. Inne jednak niemalże dwukrotnie przewyższają wartość. I tak „Pejzaże – Pracownia Architektury Krajobrazu” zaproponowana kwota za wykonanie zamówienia to 108.500,00 zł, „Ekoprojekt” Jacek Jakóbik to -70.110,00 zł, „LandCOM Projects Sp. o.o. - 69.926,11 zł, „VITARO” Sp. z o.o. - 129.150,00 zł, „BD PROJEKT” - 81.426,00 zł, „Studium” Sp. z o.o. Sp.k. - 163.590,00 zł, „Grima Architektura i Krajobraz” Sp. z o.o. - 82.041,00 zł, „PPHU BROS” - 97.785,00 zł, „KERRIA Piórkowski” Sp.j. - 48.952,77 zł.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster