poniedziałek, 25 marca 2019
środa, 05 grudnia 2018 12:00   
KOLEJNY PRZETARG I DŁUŻSZY TERMIN

Tym razem aż do połowy 2020 roku będzie miał wykonawca czas na zmodernizowanie i przebudowę budynku „A” nad Stawem Górnym.

 

To już drugi przetarg na przebudowę głównego budynku nad Stawem Górnym. Na pierwsze postępowanie nie wpłynęła żadna oferta.

Przypomnijmy: Miasto Pionki jeszcze w ubiegłym roku otrzymało dofinansowanie w kwocie ponad pięciu milionów złotych – 5 370 971, 65 zł z przeznaczeniem na modernizację i rewitalizację przestrzeni nad Stawem Górnym w ramach projektu „„Modernizacja infrastruktury nad stawem Górnym w Pionkach szansą na eliminację zjawisk kryzysowych oraz ożywienie społeczno-gospodarcze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”.

W połowie tego roku a realizowanego projektu ogłoszone zostały trzy przetargi. Wszystkie trzy zostały unieważnione a na modernizację budynku „A” nie płynęła żadna oferta. W tym przypadku być może jednym z powodów był krótki termin realizacji określony na piętnastego czerwca przyszłego roku.

Teraz ogłoszono kolejne, drugie już powstępowanie. Zakres prac jest praktycznie taki sam jak w pierwszym przetargu jednak termin realizacji inwestycji uległ znacznemu wydłużeniu. Obecnie wykonawca będzie miał czas niemalże aż do połowy 2020 roku.

- Rewitalizacja istniejących budynków i nadanie im nowych funkcji społeczno-użytecznych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji Staw Górny w Pionkach - budynek A" - czytamy między innymi w aktualnym ogłoszeniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Inwestycja realizowana będzie w systemie - „projektuj i buduj”. Oznacza to, że firma, która wygra przetarg będzie zobowiązana do przygotowania kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz technicznego zrealizowania inwestycji.

Podmioty gospodarcze zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu swoje oferty mogą zgłaszać do dwudziestego grudnia 2018 roku a czas wykonania inwestycji to trzydziesty maj 2020 roku.

(r.f.)

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster