sobota, 23 marca 2019
wtorek, 05 czerwca 2018 11:25   
SĄ CHĘTNI ALE CENY PONOWNIE WYSOKIE

Kolejne przetargi i kolejny raz okazało się, że oferty przewyższają kwoty przeznaczone na realizację inwestycji.

Modernizacja pionkowskiej oczyszczalni to nie tylko główne zadanie, lecz również dwa mniejsze zadania inwestycyjne. Sprawa dotyczy modernizacji układu pompowego wraz z rurociągami i armaturą oraz budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni.

Pierwszy przetarg na poszczególne zadania został unieważniony, ponieważ zaproponowane kwoty przewyższały limit środków zarezerwowanych przez zamawiającego, czyli Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze Sp. z o.o.

Kilka tygodni temu ogłoszone więc drugi przetarg na zadanie Nr 2: Remont Głównej Przepompowni i na zadanie Nr 3: Budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia.

Niestety kolejny raz okazało się, że złożone oferty zarówno na zdanie Nr 2 jak i na zadanie Nr 3 przewyższaj sumy, które przewidział zamawiający.

Na zadanie Nr 2 wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez pionkowską firmę Chem- Montaż Sp. z o.o. i opiewa na sumę trochę ponad dwóch milionów złotych - 2 062 956,00 zł, tymczasem pionkowska spółka komunalna na zrealizowanie tej inwestycji zarezerwowała trochę ponad milion osiemset tysięcy - 1.866 680,52 zł.

Podobnie wygląda sytuacja, jeżeli mówimy o zadaniu Nr 3. To także wpłynęła jedna oferta złożona przed lokalny podmiot gospodarczy – Marcbud z Zalesia. Za wykonanie inwestycji Marcbud zaproponował kwotę przekraczającą znacznie dwa miliony złotych - 2 140 339,11 zł a zamawiający zarezerwował 1.891.253,99 zł.

Jednocześnie jak dowiedziała się redakcja „Nad Zagożdżonką” komisja przetargowa zaproponowała zarządowi spółki PWKC zwiększenie dotychczasowego limitu środków przeznaczonych na te zadania. Umożliwi to wyłonienie wykonawców, którzy złożyli swoje oferty. Wszystko więc na to wskazuje, że nie będzie konieczności ogłaszania kolejnego, trzeciego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

(r.f.)

 

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster