sobota, 16 lutego 2019
wtorek, 29 maja 2018 09:53   
RADNI OBRADOWALI

Kilka dni temu odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Wszystkie zaproponowane uchwały zostały przyjęte przez radnych.

 

Dwudziestego trzeciego maja odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Wszystkie zaproponowane uchwały zostały przyjęte przez radnych.

Obrady tradycyjnie rozpoczęły się od informacji z prac Burmistrza Miasta. Romuald Zawodnik poinformował między innymi, że trwają formalne prace dotyczące budowy skrzyżowania o ruchu okrężnym przy zbiegu ulic Kozienicka, Dębowa, Leśna. Poinformował jednocześnie, że występują tam komplikacje związane z własnościami gruntów. Prawdopodobnie inwestycja ta będzie realizowana w oparciu o tak zwaną „specustawę drogową”. Kwestią tą zajmuje się Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ponadto burmistrz poinformował, że finalizowana jest budowa ulicy Sportowej. Mówił również o odkryciu nowych pokładów nitrocelulozy na terenie dawnego „Pronitu”.

- Bez wątpienia mamy tak „bombę ekologiczną Nr 3”. Naszym zdaniem nie jest to zadanie własne samorządu i będziemy starali się pozyskać środki zewnętrzne – powiedział Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik. Jednocześnie burmistrz pozytywnie odniósł się do informacji dotyczących zbrojeniowych planów inwestycyjnych na terenie Mesko S.A Oddział w Pionkach.

W kolejnym punkcie obrad informacje przedstawił Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Belowski. Przewodniczący ma między innymi wątpliwości co do trybu zgłaszania takich inwestycji jak remont hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5.

- Być może ten remont jest potrzebny, ale powinniśmy o tym wiedzieć wcześniej. Jesteśmy zaskakiwani i być może będziemy musieli dołożyć pieniądze na to przedsięwzięcie – mówił z kolei Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Belowski – Dalej twierdzę, że nie ma tu planu inwestycyjnego, lecz panuje improwizacja – dodał Zbigniew Belowski.

Sporo emocji wzbudziły niektóre uchwały przygotowane na sesję. Dyskusja toczyła się między innymi przy projekcie uchwały dotyczącej bonifikaty na zakup mieszkań komunalnych. Od wielu lat obowiązywała w Pionkach uchwała na podstawie, której mieszkańcy mogli kupić mieszkanie komunalne za pięć procent wartości, a więc bonifikata wynosiła aż dziewięćdziesiąt pięć procent. W zaproponowanej uchwale zapisano, że bonifikata wyniesie sześćdziesiąt procent, a więc mieszkanie będzie można nabyć za czterdzieści procent wartości.

- Miasta nie stać na rozdawnictwo. Obecnie ponad sto trzydzieści rodzin czeka na mieszkania komunalne – mówił przy dyskusji o tej uchwale burmistrz Romuald Zawodnik.

- Będę głosował przeciwko tej uchwale, lecz dla mnie problemem nie jest zapisana wysokość bonifikaty. Na podstawie tej uchwały, która nie została jeszcze przyjęta już są zapisane pewne kwoty w budżecie – mówił z kolei Zbigniew Belowski.Po dość burzliwej dyskusji radni przyjęli jednak tę uchwałę. Za przyjęciem opowiedziało się dziesięciu radnych, trzech było przeciw a jeden wstrzymał się od głosu. Radni przyjęli również uchwałę, która zwiększa limit środków na budowę cmentarza komunalnego.

- W ostatnim czasie znacznie wzrosły koszty materiałów budowlanych. Musimy więc zabezpieczyć odpowiednie kwoty na tę inwestycję – wyjaśniał Burmistrz Miasta Pionki Romuald Zawodnik. Za przyjęciem tej uchwały głosowało dziesięciu radnych a czterech było przeciw. Przyjęta została także uchwała dotycząca termomodernizacji Publicznego Przedszkola Nr 1 i Publicznego Przedszkola Nr 2. Wiąże się to oczywiście z nakładami finansowymi, mimo że znaczna część inwestycji pokryta zostanie z pożyczki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- Budowa cmentarza to pilna sprawa, ale termomodernizacja już nie zważywszy, że jest to inwestycja wykonywana na kredyt – mówił radny Tomasz Łyżwa. Również radny Stanisław Pacan był podobnego zdania, który uważał, że zadanie to powinno zostać przeniesione już na kolejną kadencję Rady Miasta. Uchwała większością głosów została przyjęta. Także pozostałe uchwały przygotowane na sesję zostały przyjęte większością głosów.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster