sobota, 16 lutego 2019
wtorek, 22 maja 2018 10:49   
RAJD NA 90 – LECIE TURYSTYKI W ZAGOŻDŻONIE I PIONKACH

Już piętnastego czerwca odbędzie się Centralny Rajd Pionkowski. Zaplanowano trasy piesze, rowerowe oraz dla miłośników nordic walking.

 

W 2018 roku mija 90 lat, odkąd na terenie dzisiejszego Miasta Pionki powołany został zorganizowany ruch turystyczny. Początkowo w ramach Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego a w późniejszych latach w Oddziale Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego realizowane były idee rozwoju turystyki nie tylko w skali lokalnej, ale także okręgowej i ogólnopolskiej.

Z tej okazji, 15 czerwca zorganizowany zostanie Centralny Rajd Pionkowski. Uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia udziału na trasach pieszych, rowerowych oraz nordic walking.

 

Trasy rowerowe


Trasa 1 - 10 kilometrów


Trasa 2 - około 45 kilometrów + zwiedzanie muzeum w Czarnolesie


Trasy piesze:


Trasa 1 - 8 kilometrów


Trasa 2 - 12 kilometrów


Trasa Nordic Walking


Trasa 5,5 kilometra

 

Zgłoszenia proszę składać w Wydziale Promocji, Kultury, Turystyki i Aktywności Lokalnej, telefonicznie: 516 276 187 lub mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W zgłoszeniu proszę podać: Imię, Nazwisko, wiek oraz wybraną trasę. Zgłoszenia należy składać do 31.05.2018 r.

REGULAMIN CENTRALNEGO RAJDU PIONKOWSKIEGO

Z OKAZJI 90-LECIA ZORGANIZOWANEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO W ZAGOŻDŻONIE - PIONKI

 

 

1.Organizatorem Rajdu Rowerowego jest Gmina Miasto Pionki przy współorganizacji: Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział Pionki, Nadleśnictwa Kozienice, Kozienickiego Parku Krajobrazowego, Pionkowskiego Towarzystwa Rowerowego, Centrum Aktywności Lokalnej, Miejskiego Ośrodka Kultury w Pionkach.

2.Celem rajdu jest uczczenie 90 rocznicy zorganizowanej turystyki w Zagożdżonie i Pionkach, poznanie piękna naszego regionu, popularyzacja turystyki oraz czynnego wypoczynku.

3.Rajd odbywa się 15 czerwca 2018 roku.

4.Integralną częścią niniejszego Regulaminu są:

Regulamin Rajdu Rowerowego – załącznik nr 1;

Regulamin Rajdu Pieszego – załącznik nr 2;

Regulamin Marszu Nordic Walking – załącznik nr 3;

Regulamin Biegów Przełajowych – załącznik nr 4.

(załączniki dostępne na stronie Urzędu Miasta www.pionki.pl)

5.Warunkiem dopuszczenia uczestnika do marszu będzie złożenie podpisu na liście zgłoszeniowej, która jest równoznaczna z oświadczeniem o starcie na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych i znajomością niniejszego Regulaminu.

6.Uczestnicy marszu biorą udział na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych ujawnionych w czasie imprezy lub po niej.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione i pozostawione, szkody osobiste, majątkowe i rzeczowe, które wystąpiły przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy.

8. Wszyscy uczestnicy startujący w imprezie zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem oraz do jego przestrzegania.

9. Wszelkie informacje o marszu można uzyskać pod nr tel. 516 276 187 (Wydział Promocji, Kultury, Turystyki i Aktywności Lokalnej).

10.Podczas Rajdu zabrania się spożywania alkoholu i innych środków odurzających, zaśmiecania trasy rajdu oraz miejsc przyległych, niszczenia przyrody.

11.Zgłoszenia grup, osób na poszczególne trasy rajdowe należy zgłaszać na drukach zgodnie z załączonym do regulaminu wzorem, w nieprzekraczalnym  terminie do dnia 25 maja 2018 r. do Wydziału Promocji, Kultury, Turystyki i aktywności Lokalnej Urzędu Miasta pokój nr 207.

12.Wszyscy uczestnicy startujący w rajdzie wyrażają zgodę na publikację ich wizerunków w relacjach z przebiegu rajdu, zamieszczonych w mediach oraz w materiałach promocyjnych organizatora.

13. Zgłoszenie udziału w rajdzie jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu.

14. Na starcie do wszystkich tras rajdowych każdy uczestnik otrzyma wodę mineralną oraz okolicznościową pamiątkę/gadżet.

15. Zakończenie wszystkich tras rajdowych odbędzie się na leśnej polanie Kociołki przy rezerwacie „Królewskie Źródła”, gdzie odbędą się dodatkowe atrakcje, konkursy i zawody z nagrodami. Na mecie Rajdu każdy uczestnik otrzyma gorący poczęstunek.

16. Uczestnicy rajdów nie ponoszą żadnych kosztów. Wszystkie koszty związane z organizacją Rajdu ponosi organizator.

17. W sprawach spornych decyzja Organizatorów jest decyzją ostateczną.

18. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania.

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster