środa, 19 grudnia 2018
poniedziałek, 12 marca 2018 10:09   
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ (galeria)

W dniu 06. marca w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach odbyły się eliminacje do XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla uczniów i młodzieży z terenu miasta Pionki.

Głównym organizatorem Turnieju był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP PR w Pionkach, współorganizatorami - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP Nr4 w Pionkach, Urząd Miasta Pionki oraz Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach.

Uroczystego otwarcia i powitania wszystkich uczestników i ich opiekunów oraz gości dokonała dyrektor ZS - Agnieszka Stępień. Wśród zaproszonych gości byli: Romuald Zawodnik, burmistrz Miasta Pionki i Grzegorz Wikaliński, mł. bryg, D-ca JRG PSP Nr4 w Pionkach.

Na podstawie regulaminu OTWP jury eliminacji miejskich pracowało w składzie: przewodniczący - dh Tomasz Kęska, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Pionkach, sekretarz - Piotr Pasek, kierownik Wydziału Porządku Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, mł. bryg. Robert Łabuszewski, z-ca D-cy JRG PSP Nr 4 w Pionkach - członek, dh Jan Sekuła , Prezes Honorowy OSP Pionki - członek.

W turnieju uczestniczyło 24. uczniów rywalizujących w 3. grupach wiekowych. Po dokonaniu oceny prac pisemnych Komisja zakwalifikowała do eliminacji powiatowych niżej wymienionych uczestników turnieju:

I grupa wiekowa:

1. Mikołaj Latała, PSP Nr 1 - 22pkt.

2. Karolina Pawlak, PSP Nr 1 - 20pkt.

3. Maja Zagożdżon, PSP Nr 2 - 17pkt.

II grupa wiekowa:

1. Jakub Klemm, PSP Nr 1 - 20pkt.

2. Grzegorz Bednarek, PG Nr 1 - 19pkt.

3. Szymon Jaworski, PG Nr 1 - 17pkt.

III grupa wiekowa:

1. Dominika Wieczorek, CKZIU - 28pkt.

2. Dominika Jaroszek, LO - 22pkt.

3. Wojciech Kapusta, CKZIU - 21pkt.

Zwycięzcy eliminacji otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Pionki. W czasie przerwy uczestnicy mieli możliwość obejrzenia pokazu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przygotowanego przez przedstawicieli OSP w Pionkach. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych.

(red) (ZS)

 

 

 

 

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster