środa, 19 grudnia 2018
środa, 07 marca 2018 12:34   
SĄ CHĘTNI ALE CENY WYSOKIE

Wpłynęły oferty na kolejny etap modernizacji pionkowskiej oczyszczalni. Przewyższają jednak zaplanowane kwoty.

Modernizacja pionkowskiej oczyszczalni to nie tylko główne zadanie, lecz również dwa mniejsze zadania inwestycyjne. Sprawa dotyczy modernizacji układu pompowego wraz z rurociągami i armaturą oraz budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia na terenie oczyszczalni.

I tak na zadanie Nr 2 – „Remont głównej przepompowni ścieków” wpłynęło dwie oferty. Jedną złożyła miejscowa firma CHEM-MONTAŻ Spółka z o.o. z Pionek. Za zrealizowanie zamówienia zaproponowała kwotę blisko dwóch milionów złotych - 1 952 256 zł. Drugą ofertę złożyła firma INŻYNIERIA RZESZÓW Spółka Akcyjna, która już realizuje główne zadanie polegające na kompleksowej modernizacji oczyszczalni. Oferta tej rzeszowskiej spółki przekracza dwa miliony złotych - 2 110 680 zł. Tymczasem PWKC Sp. o.o. na realizację tego zadania zarezerwowało niespełna dwa miliony złotych - 1.833 458,91 zł.

Na kolejne zadanie inwestycyjne Nr 3 – „Budowa dróg, chodników wewnętrznych oraz wymiana ogrodzenia” wpłynęła jedna oferta. Złożyła ją lokalna firma MARCBUD Marek Baran z Zalesia. Zaproponowała kwotę przekraczającą dwa miliony złotych - 2 140 339,11 zł. Zamawiający, czyli Przedsiębiorstwo Wodno Kanalizacyjno Ciepłownicze Sp. z o.o. na realizację tego przedsięwzięcia budowlanego zarezerwowało trochę ponad półtora miliona złotych - 1.514 758,77 zł.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster