środa, 19 grudnia 2018
środa, 07 marca 2018 11:08   
PSZOK DLA MARCBUD

Lokalna firma „Marcbud” zrealizuje jedno z zadań dotyczących przebudowy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

Pionkowski samorząd rozstrzygnął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy istniejącego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Pionkach.

Kto przebuduje pionkowski PSZOK, czyli Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych? Jak już informowaliśmy naszych Czytelników na ogłoszone postępowanie wpłynęło cztery oferty. Jednocześnie zamawiający, czyli nasz samorząd podzielił całe postępowanie na trzy zadania inwestycyjne.

Na pierwsze zadanie zarezerwowano trochę ponad czterysta tysięcy złotych - 410.000,00 PLN brutto, na drugie 32.500,00 PLN brutto a na trzecie równe osiemdziesiąt tysięcy - 80.000,00 PLN brutto.

Pełną i kompleksową ofertę na trzy zadania wchodzące w skład przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych złożyła firma „MARCBUD” Marek Baran z Zalesia w Gminie Pionki. Pierwsze zadanie wyceniła na grubo ponad trzysta tysięcy - 366.000,00 zł, drugie na ponad siedemdziesiąt tysięcy - 73.800,00 zł a trzecie na ponad dwieście tysięcy - 230.000,00 zł.

Również pełną i kompleksową ofertę na trzy zadania złożyła firma P.U.H. BRUK-BUD Grzegorz Rychlicki ze Skaryszewa. Pierwsze zadanie wyceniła na blisko czterysta tysięcy złotych - 394.289,35 zł, drugie na prawie pięćdziesiąt tysięcy - 49.200,00 zł a trzecie na niespełna czterysta tysięcy - 386.835,00 zł.

Pozostałe dwie firmy złożyły tylko częściowe oferty. I tak Firma Remontowo-Budowlana Mnich Karol ze Skaryszewa zadanie numer jeden wyceniła na ponad czterysta tysięcy - 469.273,92 zł a łódzka firma „TENIR SERWIS” Sp. z o.o. zadanie Nr 3 na ponad trzysta tysięcy - 319.700,00 zł.

Obecnie dostępny jest już protokół z rozstrzygnięcia przetargu. I tak zadanie Nr 1 zrealizuje lokalna firma „Marcbud” w Zalesia za sumę ponad trzystu tysięcy złotych – 366 000 zł. Jednocześnie zamawiający, czyli nasz samorząd poinformował, że unieważnione zostało postępowanie w części zadania Nr 2 i Nr 3.

- Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…) – czytamy między innymi w uzasadnieniu unieważnienia zamówienia dla zadani Nr 2 i Nr 3.

Na przebudowę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych pionkowski samorząd pozyskał środki zewnętrzne w kwocie ponad czterystu tysięcy złotych - 431 261, 89 zł.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster