środa, 19 grudnia 2018
środa, 28 lutego 2018 12:29   
RADNI OBRADOWALI

Na razie nie będzie zmian w systemie sprzedaży mieszkań komunalnych. We wtorek odbyła się kolejna sesja Rady Miasta.

Wynik głosowania w sprawie zmiany zasad sprzedaży mieszkań komunalnych był remisowy. Uchwała nie została, więc przyjęta przez Radę Miasta.

We wtorek dwudziestego siódmego grudnia odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. W pierwszej części posiedzenia Rady Miasta burmistrz Romuald Zawodnik poinformował o pracach między sesjami. Powiedział między innymi o prowadzonych rozmowach z Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, które dotyczą przekształcenia budynku starej pionkowskiej ciepłowni w oddział MCSW „Elektrownia”. Burmistrz mówił również o trwających przygotowaniach związanych ze 100-leciem Odzyskania Niepodległości. Zapoznał również radnych z realizacją miejskich inwestycji. Mówił także o pozyskaniu ponad dziewięciu milionów złotych na zagospodarowanie zieleni miejskiej przy całkowitej wartości zadania ponad dziesięć milionów. Projekt ten będzie realizowany przez trzy lata. Dzięki temu przedsięwzięciu w wielu obszarach naszego miasta tereny zielone zostaną gruntownie zrewitalizowane.

Kolejny punkt obrad przewidziany został na wystąpienie Przewodniczącego Rady Miasta Zbigniewa Belowskiego. Przewodniczący przyznał, że możemy się cieszyć z każdej kwoty pozyskanej z zewnątrz dla naszego samorządu. Ma jednak pewne zastrzeżenia.

- Przede wszystkim do każdego grosza musimy dołożyć nasze budżetowe pieniądze. Jednocześnie mając sporo środków do wydania można je wydać mądrze lub całkowicie bez sensu – mówił między innymi Zbigniew Belowski.

Kolejny punkt porządku obrad dotyczył informacji z prac komisji problemowych Rady Miasta. W następnym punkcie radni debatowali i głosowali przygotowane projekty uchwał. Zanim jednak przystąpiono do ich omawiania Burmistrz Miasta Pionki Romuald Zawodnik dwie uchwały wycofał z porządku obrad. Zdaniem burmistrza powinny jeszcze zostać omówione w komisjach problemowych rady. Uchwały te dotyczyły zasad dzierżawy gruntów oraz ustalenia okręgów wyborczych.

Pierwsza uchwała, którą zajęli się radni dotyczyła zasad sprzedaży mieszkań komunalnych i udzielanej bonifikaty. Dotychczasowa uchwała zakładała, że dotychczasowi właściciele mieszkania komunalne mogą wykupić za pięć procent wartości, a więc bonifikata wynosiła aż dziewięćdziesiąt pięć procent. Projekt nowej uchwały zakładał, że bonifikata wyniesie tylko pięćdziesiąt procent. Projekt tej uchwały wyraźnie podzielił radnych.

 

- Nie można aż tak drastycznie zmieniać zasad sprzedaży mieszkań. Między innymi dlatego będę głosował przeciwko tej uchwale – mówił między innymi radny Wojciech Maślanek.

- Nie wywieramy żadnej presji na mieszkańców. Zmniejszona bonifikata do z kolei większy dochód do budżetu miasta a to bezpośrednio przekłada się na zwiększone inwestycje miejskie jak budowa czy modernizacja chodników – mówił z kolei radny Krzysztof Sokołowski. Jednocześnie podczas dyskusji pewne zastrzeżenia co do zapisów proponowanej uchwały wniósł radca prawny. Na podstawie interwencji prawnika burmistrz wniósł autopoprawkę do projektu.

Podczas głosowania za uchwałą opowiedziało się pięciu radnych, również pięciu było przeciw a trzech radnych wstrzymało się głosu. Uchwała nie została, więc przyjęta. Radni przyjęli za to uchwałę dotyczącą współpracy z organizacjami pozarządowymi, czy też uchwałę o sieci szkół podstawowych i gimnazjalnych. Radni przyjęli również uchwałę o gospodarowaniu gminnym zasobem mieszkaniowym na lata 2018 – 2022. W tym przypadku dziesięciu radnych było za uchwałą, jeden był przeciw a dwóch wstrzymało się głosu. Przyjęta została także uchwała dotycząca zasad odpłatności za przedszkola.

W kolejnym punkcie obrad – interpelacje i zapytania radny Krzysztof Bińkowski spytał, czy wśród osób, którym umorzono podatki od gruntu lub nieruchomości znajdują się osoby zasiadające w Radzie Miasta.

- Nikt nie lubi płacić podatków, ale podatki trzeba i należy płacić. W trakcie tej kadencji samorządu podpisałem tylko dwie decyzje o umorzeniu, ale nie są to osoby z Rady Miasta – odpowiedział burmistrz Romuald Zawodnik. Z kolei radny Wojciech Maślanek pytał między innymi na jakim etapie jest budowa pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim.

- Naliczyliśmy milion siedemset tysięcy odsetek za opóźnienia na stadionie wobec firmy, która wykonywała inwestycję. Sprawa zapewne zakończy się w sądzie – powiedział Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster