środa, 19 grudnia 2018
środa, 14 lutego 2018 11:31   
EZO: AKCJE ZAWIESZONE, DŁUGI NA SPRZEDAŻ

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zawiesił obrót akcjami EZO S.A na rynku NewConnect a zobowiązania zostały wystawione na sprzedaż.

O spółce EZO S.A. oraz Recykling i Energia S.A pisaliśmy już wielokrotnie. Nic w tym dziwnego. Z planowanymi inwestycjami EZO S.A w naszym mieście wiązano duże nadzieje. I na raczej na nadziejach się skończyło.

Sprawa inwestycji EZO S.A. ciągnie się już wiele lat. Wszystko zaczęło się w 2011 roku, kiedy to spółka poinformowała o wybudowania w naszym mieście swojego zakładu. Miał on przerabiać opakowania. Produktem finalnym miała być energia elektryczna. Zdecydowano, że zakład zlokalizowany zostanie na terenie dawnego „Polcorfamu” przy ulicy Radomskiej.

Co prawda zakład został zbudowany, ale nigdy nie osiągnął pełnej mocy produkcyjnej. Przybyło i nadal natomiast przybywa problemów związanych z tą spółką. I tak jeszcze w 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zażądała zwrotu wielomilionowych środków finansowych, które przeznaczone były na budowę zakładu w Pionkach. Również w 2016 roku sąd wydał decyzję o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego, które w zamyśle miało uchronić spółkę przed najgorszym, czyli bankructwem a także uratować, chociaż w części pieniądze wierzycieli.

Z kolei w ubiegłym roku wypłynął wniosek o stwierdzenie upadłości głównej spółki EZO S.A jednak sąd postanowił oddalić wniosek. W praktyce oznacza to między innymi, że sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Ale to nie koniec kłopotów. W tym roku doszły kolejne. W styczniu tego roku zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zdecydował o zawieszeniu obrotu na rynku NewConnect akcjami spółki EZO S.A. Zarząd giełdy swoje działania uzasadnił tym, że EZO S.A. nie przekazała w do publicznej wiadomości, w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, raportu rocznego za rok obrotowy 2016, a także nie przekazała do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za III kwartał roku 2017.

Jednocześnie firmy zajmujące się skupem wierzytelności wystawiły zobowiązania głównej spółki EZO S.A. na sprzedaż. Obecnie można między innymi kupić dług o wartości przekraczającej grubo ponad półtora miliona złotych - 1 745 734,13 zł. To zobowiązanie to jedna z faktur z terminem płatności określonym na połowę grudnia 2014 roku. Cenę zakupu wierzytelności można negocjować.

(r.f.)

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster