środa, 19 grudnia 2018
wtorek, 13 lutego 2018 14:49   
DWIE OFERTY – PRAWIE PÓŁMILIONOWA RÓŻNICA

Dwie oferty wpłynęły na przetarg dotyczący wyposażenia technicznego do produkcji prochu czarnego w Mesko S.A Oddział w Pionkach.

 

Aby nikt nie wątpił, że pionkowska zbrojeniówka chociażby w planach i założeniach jest modernizowana, to co jakiś czas ogłaszane są przetargi na dostawę różnych maszyn i urządzeń.

Kolejny już raz, bowiem opublikowane zostało ogłoszenie dotyczące wyposażenia technicznego do produkcji prochu czarnego w Mesko S.A Oddział w Pionkach. Znacznie wcześniej, jeszcze w ubiegłym roku ogłaszane były podobne przetargi.

Jeden z nich został unieważniony, gdyż jak podano w oficjalnej informacji oferty znacznie przekraczały zaplanowane środki finansowe. Wkrótce po zmianie warunków i specyfikacji opublikowano kolejny. Wpłynęła wówczas tylko jedna oferta na trochę ponad dwa miliony - 2 029 500, 00 zł. W tym pierwszym unieważnionym proponowane kwoty były jeszcze większe. Jedna znacznie przekraczała cztery miliony - 4 303 440, 00 zł. A druga ponad trzy - 3 317 310, 00 zł.

Jeszcze w ubiegłym roku Mesko S.A ogłosiło kolejny przetarg oczywiście również związany z technologią produkcji czarnego prochu. Tym razem zbrojeniówka poszukiwała między innymi dostawcy sita wibracyjnego do odsiewania, sita wibracyjnego do mączki prochowej oraz również sita wibracyjnego do sortowania gotowego prochu. Ponadto nasi miejscowi producenci wyrobów wojskowych zamierzali także pozyskać stół z sitem do sortowania węgla drzewnego.

Na ogłoszone postępowania wpłynęło dwie oferty. Jedna złożona została przez firmę „Benner” z Gdańska a druga przez konsorcjum „Emron” – M. Bodanka i Wspólnicy Sp. j. z Częstochowy oraz PHU Wemo – Group (ta ostatnia firma startowała również w poprzednich przetargach).

Tym razem zaoferowane kwoty były znacznie niższe, oczywiście przy zmienionej specyfikacji zamówienia. I tak gdańska firma „Benner” zaproponowała dostarczenie urządzeń za kwotę brutto opiewającą na ponad dwieście tysięcy złotych – 230 010, 00 zł a konsorcjum zaproponowało zrealizowanie zamówienia za ponad siedemset tysięcy brutto – 712 170, 00 zł. Różnica pomiędzy jedną a drugą ofertą wynosi więc blisko pół miliona złotych – 482 160, 00 zł.

Czy te przetargi przynoszą wymierne efekty dla pionkowskiej zbrojeniówki? Czy na tym ma polegać modernizacja Mesko S.A Oddział w Pionkach?

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster