środa, 19 grudnia 2018
poniedziałek, 12 lutego 2018 15:35   
15 LAT KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA NIEPEŁNOSPRAWNYCH (galeria)

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział w Pionkach ma już piętnaście lat.

 

Piętnaście lat temu jedenastego lutego 2003 roku w naszym mieście powstało Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział Pionki.

Światowy Dzień Chorego połączono z jubileuszem piętnastolecia Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział w Pionkach. Pierwszym opiekunem a także inicjatorem powołania KSN Oddział w Pionkach był ówczesny wikariusz w parafii pod wezwaniem Św. Barbary ksiądz Gabriel Marciniak. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się już w niedzielę jedenastego lutego Mszą Świętą.

- Często sobie zadawałem pytanie, dlaczego jedni rodzą się chorzy a inni zdrowi? Czy jedno mają więcej szczęścia, a inni mniej? – mówił podczas homilii w kościele Św. Barbary specjalnie przybyły na tę uroczystość ksiądz Gabriel Marciniak. Podkreślił, że ideą, która przyświecała powołanie Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział w Pionkach była między innymi chęć wyprowadzenia niepełnosprawnych ze swoich czterech ścian i wprowadzenia ich do społeczeństwa.

- Nie możemy przymykać oczu na niepełnosprawność. Ci ludzie są wśród nas i mają takie sama prawa. Są częścią naszego wspólnego społeczeństwa – mówił dalej ksiądz Gabriel Marciniak, który obecnie jest proboszczem parafii pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej w Radomiu, a który jednocześnie od 2003 roku do 2006 roku był opiekunem pionkowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych. Po nim tę funkcję w latach 2007 – 2013 przejął ksiądz Paweł Marczak a od 2013 roku opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz Rafał Pawliński.

 

Dalsze uroczystości jubileuszu piętnastolecia KSN Oddział w Pionkach zorganizowane zostały w poniedziałek dwunastego lutego w Miejskim Ośrodku Kultury. Połączone zostały z karnawałową zabawą ostatkową.

- Wiedzieliśmy, że samemu ciężko jest sobie poradzić z niepełnosprawnością. W grupie jest zawsze lepiej i można znacznie więcej. Przecież osoba niepełnosprawna to nie znaczy, że ma być wykluczona społecznie – mówiła prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Oddział w Pionkach Ewa Kowalska. Obecnie stowarzyszenia zrzesza około pięćdziesięciu osób.

Podczas swego przemówienia Ewa Kowalska przypomniała dotychczasową historię KSN w Pionkach. Pierwszym prezesem była Teresa Samborska, później funkcję tę sprawowała Maria Gdulewicz. Kolejnym prezesem została wybrana Maria Solecka a od 2016 roku szefem stowarzyszenia jest Ewa Kowalska. Jednocześnie ksiądz dziekan Stanisław Bujnowski przypomniał, że człowiek w swoim życiu powinien naśladować Pana Boga.

 

- Kiedy człowiek jest radosny? Kiedy nie ma w nim złości? Wówczas, gdy naśladuje Pana Boga. Pan Bóg jest radością i miłością. I każdy z nas powinien mieć w sercu radość – mówił ksiądz dziekan Stanisław Bujnowski.

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa. W dobry nastrój przy jednoczesnej nutce refleksji wprowadził uczestników zespół „Dar Jan”, który działa przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Oddział w Pionkach. Później uczestnicy, niepełnosprawni z KSN Oddział w Pionkach, Środowiskowego Domu Samopomocy w Pionkach, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pionkach, Szkoły Specjalnej w Pionkach działającej przy Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego, WTZ przy Polskim Związku Głuchych w Radomiu, WTZ „Nadzieja” z Radomia oraz WTZ z Jedlanki Starej i WTZ z Jedlińska żywiołowo bawili się przy muzyce typowo tanecznej. Tę część karnawałową poprowadził Janusz Głowacki z Miejskiego Ośrodka Kultury.

 

Piętnaście lat Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Diecezji Radomskiej Oddział w Pionkach już za nami. A jakie są plany na przyszłość oprócz integracji i wzajemnej pomocy?

- W tym roku planujemy wycieczkę do Częstochowy. Najprawdopodobniej do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze pojedziemy już w maju. Z kolei w czerwcu planujemy odwiedzić Kalisz oraz baseny termalne a we wrześniu udamy się do Zamościa oraz Roztocze na Wyżynie Lubelskiej – powiedziała nam prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Oddział w Pionkach Ewa Kowalska.

ROMAN FIDO

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster