sobota, 20 października 2018
piątek, 12 stycznia 2018 14:14   
AWANS, KTÓRY CIESZY

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" ogłosiła wyniki jubileuszowego, 20. rankingu techników i liceów w Polsce.

 

Wśród tych pierwszych, Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach, zajęło 24 miejsce w województwie mazowieckim, 4 w regionie radomskim i 200 w Polsce.

- Cieszę się ogromnie z tego wyniku, ponieważ znacznie poprawiliśmy pozycję z roku ubiegłego. Wówczas „Czerwone” było na 65 miejscu w województwie mazowieckim i na 9 w regionie radomskim – poinformowała dyrektor CKZiU Magdalena Wiśniewska

W skład Kapituły Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2018 weszli przedstawiciele trzech środowisk: przewodniczący komitetów głównych olimpiad, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Przy tworzeniu klasyfikacji brali pod uwagę wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, osiągnięcia uczniów w olimpiadach oraz wyniki egzaminów zawodowych.

Link do wyników wojewódzkich : http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3752:ranking-technikow-2018-woj-mazowieckie&catid=249&Itemid=449

(RED) (Informacja prasowa Starostwa Radomskiego)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster