sobota, 20 października 2018
piątek, 12 stycznia 2018 11:04   
NOWOROCZNE SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW

Tradycji stało się zadość; na progu nowego roku odbyło się spotkanie samorządowców spod znaku Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

Ponad dwieście osób – w tym liczna reprezentacja szefów organizacji powiatowych i gminnych, starostów, wójtów i burmistrzów z terenu dawnego województwa radomskiego przyjechało do Przytyka, by spotkać się z kolegami i porozmawiać o wspólnych sprawach. Sala wypełniła się po brzegi, ku radości i satysfakcji gospodarzy, na czele z prezesem Zarządu Powiatowego PSL, starostą Mirosławem Ślifirczykiem. Nie zawiedli także goście honorowi.

Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu „Roty” głos zabrał Mirosław Ślifirczyk, który podkreślił rolę integracji środowiska i znaczenie wspólnoty ludowców przed wyborami samorządowymi.

- Jeżeli zjednoczymy nasze działania i ukierunkujemy na jeden cel – zwrócił się do licznie zebranych – to odniesiemy sukces. Musimy spowodować, że ludzie nam zaufają, ponieważ Polskie Stronnictwo Ludowe jest gwarantem normalności. O sukcesie w najbliższych wyborach zadecydują w mniejszym stopniu szyldy i hasła, a w większym ludzie popierający merytorycznych, doświadczonych samorządowców.

M. Ślifirczyk przekazał też noworoczne pozdrowienia i wyrazy szacunku dla obecnych za konsekwencję w działaniach na rzecz lokalnych środowisk od PRZEWODNICZĄCEGO Rady Naczelnej PSL, posła do Parlamentu Europejskiego Jarosława Kalinowskiego.

Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL Adam Struzik podkreślał wieloletnią historię i szczególną rolę ruchu ludowego w rozwoju Polski. W jego wystąpieniu nie zabrakło również wątków dotyczących tegorocznych wyborów samorządowych.

- Nie walczmy po to, by wygrać z kolegą z tej samej listy – mówił prezes – a swoją energię skierujmy, by wygrać rywalizację z przeciwnikami politycznymi. Naszym celem jest wspólne dobro, a narzędziem do jego realizacji samorządność, solidarność, pomocniczość. To jest zadanie dla nas wszystkich.

Prezes wysoko ocenił kondycję powiatowej organizacji szczególnie podkreślając doświadczenie i merytoryczne kwalifikacje działaczy do pełnienia funkcji w samorządach.

- Takich ludowców z krwi i kości jest na ziemi radomskiej bardzo wielu – powiedział, a wystąpienia obu prezesów uzupełniły życzenia zdrowia, pomyślności i spełnienia planów w 2018 roku.

Podobne watki wybrzmiały także w wystąpieniach dyrektora Biura Parlamentarnego PSL, członka władz krajowych i honorowego prezesa powiatowej organizacji Stanisława Brzózki, który przekazał życzenia od prezesa PSL Władysława Kosiniaka – Kamysza, oraz radnych sejmiku województwa Zbigniewa Gołąbka i Leszka Przybytniaka

Słowa życzliwości przekazał zebranym również ks. Jacek Wieczorek, na co dzień dyrektor i redaktor naczelny Radia Plus w Radomiu. Znaczące słowa o potrzebie wiary i zgody w naszym społeczeństwie głęboko zapadły w serca uczestników wydarzenia.

Sympatycznym akcentem na zakończenie oficjalnej części spotkania był pokaz tańca boogie – woogie w wykonaniu młodzieży z Pionek pod kierownictwem p. Lidii Żuchowskiej.

Biesiada trwała do późnych godzin nocnych, a uczestnicy spotkania świetnie bawili się przy dźwiękach zespołu FOKUS. Był to więc doskonały czas na taniec, ale także na rozmowy i wspomnienia starych - i młodych - dobrych znajomych.

Jan Gniadek

Sekretarz Zarządu Powiatowego PSL

w Radomiu

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster