sobota, 20 października 2018
środa, 10 stycznia 2018 12:55   
POŚREDNIAK TWIERDZI, ŻE SPADA BEZROBOCIE

To był historyczny rok radomskiego pośredniaka . W 2017 roku z rejestru PUP ubyło prawie 4,5 tysiąca osób.

 

W ciągu minionego roku liczba bezrobotnych w Radomiu zmniejszyła się o 2557 osób, a w powiecie radomskim o 1873 osoby co oznacza , że z rejestru PUP w sumie ubyło 4450 bezrobotnych. Spadki dotyczyły wszystkich grup bezrobotnych. Największe zanotowano wśród bezrobotnych bez prawa do zasiłku, to aż 3999 osób oraz długotrwale bezrobotnych o 3308 osób.

Stopa bezrobocia w Radomiu zmniejszyła się o 3 %, a w powiecie o 3,9 %. Aktualnie bezrobocie w Radomiu jest na poziomie 13,2 % a w powiecie wynosi 18,9.% co oznacza, że jest najniższe w historii.

Radomski pośredniak wydał w zeszłym roku na walkę z bezrobociem ponad 64 miliony złotych. Pieniądze pochodziły min. z Funduszu Pracy, Programu Regionalnego Mazowsze 2017, oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Ponad 11,5 mln pochłonęły jednorazowe środki na podjecie własnej złości gospodarczej. Dzięki temu powstały 832 nowe firmy. Ponad 8,6 mln zł. otrzymali pracodawcy w ramach refundacji kosztów utworzenia nowego stanowiska pracy, a to oznacza, prace dla 830 bezrobotnych. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się refundacja kosztów zatrudnienia osoby do 30 roku życia. Radomski pośredniak wydał na ten cel ponad 15 mln zł. pomagając w ten sposób znaleźć prace 687 młodym bezrobotnym. Prawie 7,4 mln zł. kosztowały stypendia stażowe dla 909 osób.

Każdego miesiąca bezrobotni mieli do dyspozycji około 800 ofert pracy.

- Taka sytuacja to wynik kilku czynników - uważa Józef Bakuła, dyr. PUP w Radomiu. Dobra koniunktura gospodarcza, działania Rządu i Samorządu a nawet pogoda, która w okresie jesienno- zimowym pozwala prowadzić prace w budownictwie i drogownictwie- wylicza szef radomskiego pośredniaka. Ten rok okazał się przełomowy pod jeszcze jednym względem, zaznacza Bakuła. Teraz to pracownik a nie pracodawca dyktuje warunki, a firmy mają coraz większe problemy ze znalezieniem już nie tylko fachowców, ale i pracowników bo mała różnica pomiędzy wynagrodzeniem za prace a dochodami z różnego rodzaju zasiłków sprawia, że coraz więcej osób, zwłaszcza bez kwalifikacji, nie jest zainteresowanych pracą.

(red) (Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster