sobota, 20 października 2018
środa, 10 stycznia 2018 12:23   
KONFERENCJA PRASOWA BURMISTRZA

O wizycie w Wisznewe, standardach w dziennikarstwie, ale też o zbliżających się feriach zimowych – odbyła się kolejna konferencja prasowa.

Apeluję do dziennikarzy o trochę przyzwoitości – mówił między innymi podczas konferencji prasowej Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik.

Zanim jednak rozmawiano o standardach w dziennikarstwie przedstawiciele lokalnych mediów zostali poinformowani między innymi o niedawnej wizycie pionkowskiej delegacji w partnerskim mieście Wisznewe na Ukrainie oraz o planach na zbliżające się ferie zimowe.

- Była to przepiękna wizyta. Pionkowska delegacja liczyła ponad trzydzieści osób, głównie młodzieży z pionkowskich szkół, ale była również dwójka seniorów. Pragnę podkreślić, że byliśmy u naszych przyjaciół. Wszyscy byliśmy zachwyceni wyjątkową gościnnością i życzliwością z jaką nas przyjmowano – powiedział podczas konferencji burmistrz Romuald Zawodnik.

 

Jak podkreślił burmistrz nasza delegacja gościła na Ukrainie podczas Świąt Bożego narodzenia, które u naszych wschodnich sąsiadów obchodzone są w styczniu.

- Dzięki temu mieliśmy doskonałą okazję, aby zapoznać się ze świątecznymi tradycjami i przeżyć ten świąteczny czas razem z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi – mówił dalej Romuald Zawodnik – To bardzo przyjemne, że z naszym partnerskim miastem łączą nas takie serdeczne przyjaźnie. Dziękuję ukraińskim partnerom za takie wspaniałe przyjęcie – mówił dalej burmistrz.

Kolejna część konferencji poświęcona była ofercie wychowawczej na zbliżające się ferie zimowe. Zarówno szkoły jak i placówki kulturalne przygotowały wiele atrakcji.

- Każda z pionkowskich szkół podstawowych przygotowała szereg atrakcji. Wiele działań ukierunkowanych jest na zajęcia sportowe i fizyczną aktywizację naszych uczniów – mówiła szefowa naszej oświaty Barbara Siek. Podkreśliła również, że oprócz propozycji sportowych nasze placówki oświatowe przygotowały również inne zajęcia, które pozwolą w sposób aktywny i maksymalnie atrakcyjny spędzić ten wolny czas.

- Ponadto również placówki kulturalne, czyli Miejski Ośrodek Kultury oraz Centrum Aktywności Lokalnej aktywnie włączyły się w organizację zimowej przerwy edukacyjnej. Podczas ferii zarówno MOK jak i CAL zaplanowały szereg działań artystycznych i kulturalnych – mówiła dalej Barbara Siek. Będą to między innymi warsztaty literackie, plastyczne, tkacie, czy też projekcje filmowe.

- Bardzo serdecznie zapraszam dzieci i młodzież na różne formy aktywności, które przygotowały zarówno szkoły jak i placówki kulturalne. Chcielibyśmy, aby podczas ferii wolny czas spędzała nie tylko przed komputerem i internetem ale także a może i przede wszystkim w sposób twórczy i aktywny – podkreśliła Barbara Siek.

Między innymi Uczniowski Klub Sportowy „Daniel” rozprowadza jeszcze bezpłatne karnetu na siłownię. Karnet przeznaczony jest dla dwóch osób. Polega to na tym, że osoba, która jest aktywna w życiu społecznym zaprasza kolegę lub koleżankę, która z rożnych względów jest trochę wycofana z życia szkolnego. Karnet ważny jest na okres jednego miesiąca. Łącznie zapraszamy około stu prac, czyli dwustu ludzi na siłownię.

Podczas dalszej części konferencji burmistrz Romuald Zawodnik poinformował, że Prokuratura Okręgowa w Radomiu przychyliła się do wniosku, aby postępowanie w sprawie nieprawidłowości w Miejskim Zakładzie Usług Komunalnych prowadzone było przez Prokuraturę Okręgową a nie Prokuraturę Rejonową w Zwoleniu. Kolejna część konferencji poświęcona została standardom dziennikarskim i przyzwoitości w przekazywaniu informacji w mediach.

- Wkraczamy powoli w czas przedwyborczy. Chciałbym zaapelować do mediów, aby w tym okresie media potrafiły zachować chociaż pewne minimum standardów pracy dziennikarskiej i elementarnej przyzwoitości – mówił Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik.

Zdaniem burmistrza szukanie na siłę sensacji wykrzywia i w złym świetle ukazuje to co się dzieje w mieście a dzieje się wiele dobrego.

- Jeżeli ktoś startuje w konkursach na samorządowe stanowiska i przegrywa a później w swoich mediach tylko krytycznie pisze o naszym mieście to nie jest w porządku. Każdy ma prawo ubiegać się o określone stanowiska, jeżeli spełnia wymagania konkursowe, ale powinien być obiektywny w swoich środkach masowego przekazu – mówił dalej burmistrz.

Zdaniem burmistrza walka polityczna przekroczyła już granicę debaty politycznej. Zwrócił uwagę, że ktoś oblał jakąś żrącą substancją Jego samochód, także ktoś zapchał rurę wydechową pianką montażową.

- To już nie jest normalna debata polityczna. Chciałbym nawet, aby w zażartych sporach politycznych zachować standardową i przede wszystkim merytoryczną dyskusją – kontynuował swą wypowiedź. Romuald Zawodnik.

- Jeżeli na stronach internetowych obraża się ludzi, którzy cokolwiek powiedzą dobrego o moich działaniach, lub wprost wycina komentarze osób, które prostują nieprawdziwe informacje, bądź dla mnie korzystnych to jest to nieprzyzwoite. Na takie działania nie ma mojej zgody – mówił dalej burmistrz.

- Dlatego jeszcze raz apelują o trochę przyzwoitości. Każdy z nas może mieć rożne poglądy i nie zgadzać się z moimi działaniami ale kultura wypowiedzi obowiązuje wszystkich – dodał Romuald Zawodnik.

Zdaniem burmistrza często pojawiają się informacje, że prokuratura wszczyna śledztwo i o tym się szeroko informuje w mediach, ale o tym, że później prokuratura umarza śledztwo nie stwierdzając popełnienia czynu zabronionego to o tym już się nie pisze.

- To co dobrego dzieje się w mieście widzi każdy mieszkaniec. Dlaczego tak dużych inwestycji nie było wcześniej? W każdej dzielnicy miasta prowadzone są różne inwestycje. Rozpoczęliśmy kosztowną przebudowę oczyszczalni chociaż można było ją zmodernizować wiele lat wcześniej przy mniejszym udziale środków własnych. Dlaczego tego nie zrobiono kilka la temu w poprzednich kadencjach – mówił Romuald Zawodnik.

- Dziennikarze spełniają bardzo ważną rolę. Informacyjną i edukacyjną. To służba na rzecz lokalnego społeczeństwa. Apeluję jednak o przyzwoitość i zachowanie elementarnych standardów. Pokazujcie zażarte spory, ale też pokazujcie, jak rozwiązuje się konflikty i działa na rzecz miasta – podsumował konferencję prasową Burmistrz Miasta Romuald Zawodnik.

(r.f.)

 

 

 

 

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster