sobota, 20 października 2018
piątek, 15 grudnia 2017 18:48   
W SOBOTĘ OTWARCIE LODOWISKA

Można już zacząć ostrzyć łyżwy i odliczać godziny do otwarcia lodowiska. Już w sobotę lodowisko rozpoczyna swój kolejny sezon.

 

Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Pionki pragnie Państwa poinformować, że z dniem 16 grudnia 2017 roku ( w tym dniu wstęp wolny) zostaje otwarte lodowisko ,,Biały Orlik”. Godziny otwarcia lodowiska:

Poniedziałek/Piątek – 16.00 – 21.00

Sobota/Niedziela – 14.00 – 21.00

CENNIK – LODOWISKO BIAŁY ORLIK

 

1. Opłata za bilet wstępu na lodowisko (45 minut) :

a) dorośli – 6 zł

b) dzieci i młodzież do lat 18, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, studenci w wieku 18-26 lat, posiadacze KDR – 4 zł

c) bilet (1 rodzic + 2 dzieci) – 10 zł

(2 rodziców + 1 dziecko) – 15 zł

(2 rodziców + 2 dzieci) – 15 zł

d) karnet dla dorosłych ( 10 x 45 min.) – 45 zł

e) karnet ulgowy (10 x 45 min.) - dzieci i młodzież do lat 18, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, studenci w wieku 18-26 lat, posiadacze KDR – 25 zł

2. Wypożyczenie łyżew (1 para łyżew/45 min.) – 5 zł

3. Ostrzenie łyżew (jednorazowo) – 7 zł

4. Wypożyczenie kasku – 3 zł

a) dzieci do lat 7 – bezpłatnie

b) dzieci i młodzież w wieku od lat 8 do 18 – 2 zł

5. Chodzik do nauki jazdy na łyżwach – 5 zł

REGULAMIN LODOWISKA

1. Lodowisko jest zarządzane przez Wydział Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Pionki.

2. Lodowisko jest czynne:

- od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00 -21.00 – ostatnie wejście o godzinie 20:00

- sobota, niedziela w godzinach 14:00 – 21:00 – ostatnie wejście o godzinie 20:00

- przerwa konserwacyjna codziennie w godz. 13.00 - 14.00

4. Na lodowisko korzystający wchodzi o pełnych godzinach.

5. Lodowisko ma charakter ogólnodostępny, jest czynne zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Urząd Miasta Pionki. W przypadku organizowania imprez sportowych zastrzega się prawo do zmiany harmonogramu korzystania z lodowiska.

6. Podczas przerw na konserwację płyty lodowiska wszystkie osoby muszą opuścić taflę lodu.

7. Na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 100 osób.

8. Podstawą wejścia i przebywania na tafli lodowiska jest ważny bilet wstępu, który należy zachować do kontroli. Bilet upoważnia do jednorazowego wstępu na lodowisko, na okres 45 min.

9. Osoby korzystające z lodowiska mogą wchodzić na taflę lodowiska wyłącznie przez bramkę wejściową.

10. Na sygnał oznaczający koniec czasu wejścia, podany przez obsługę lodowiska, korzystający powinni opuścić taflę lodowiska przez bramkę wyjściową.

11. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do bezwzględnego stosowania się do zaleceń wynikających z regulaminu oraz wykonywania poleceń służb porządkowych lodowiska.

12. Służby porządkowe i obsługa lodowiska są uprawnione do kontroli osób korzystających z lodowiska w celu ustalenia tożsamości oraz sprawdzenia zawartości wnoszonego bagażu.

13. Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby wyłącznie w butach z łyżwami.

14. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką osób dorosłych będących na łyżwach.

15.Wprowadza się obowiązkową jazdę w kasku dla osób poniżej 16 roku życia.

16. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku. O kierunku jazdy decyduje obsługa lodowiska.

17. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska.

18. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:

- używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,

- siadania na bandach okalających lodowisko,

- rzucania śniegiem,

- jazdy z dziećmi na rękach,

- wprowadzania zwierząt,

- wnoszenia i spożywania art. spożywczych na tafli lodowiska,

- niszczenie sprzętu i urządzeń, chodzenie po tafli lodowiska,

- stwarzanie sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd,

- urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw.

19. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób wskazujących na spożycie alkoholu, zakaz palenia tytoniu, zażywania środków odurzających oraz używania otwartego ognia.

20. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze lodowiska.

21. Na terenie lodowiska funkcjonuje szatnia. Za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lodowiska administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

22. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych gumową wykładziną.

23. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nią obciążona materialnie.

24. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.

25. Osoby korzystające z lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.

26. Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego regulaminu zostaną wyproszone z lodowiska.

27. Lodowisko może być nieczynne z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. temp. otoczenia powyżej 10°C, dużych opadów śniegu, deszczu lub awarii urządzeń lodowiska.


 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster