sobota, 20 października 2018
środa, 13 grudnia 2017 11:18   
RADNI OBRADOWALI

We wtorek odbyły się dwie sesje Rady Miasta. Radni głosowali między innymi w sprawie odwołania Przewodniczącego RM.

 

 

W miniony wtorek dwunastego grudnia odbyły się dwie sesje Rady Miasta. Pierwsza z nich została zdominowana przez głosowanie w sprawie odwołania Zbigniewa Belowskiego ze stanowiska Przewodniczącego Rady Miasta.

- Szóstego grudnia do biura Rady Miasta wpłynęło pismo podpisane przez czterech radnych w sprawie odwołania przewodniczącego rady – poinformował Zbigniew Belowski. Radni bez zbędnej dyskusji wybrali komisję skrutacyjną w składzie: Ewa Figurska, Krystian Pająk oraz Krzysztof Bińkowski. W wyniku głosowania za odwołaniem Zbigniewa Belowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Miasta opowiedziało się czterech radnych, dziewięciu było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu a jeden z radnych – Stanisław Pacan – nie wziął udziału w głosowaniu. Zbigniew Belowski nie został odwołany.

 

W kilka minut po tej pierwszej sesji odbyła się kolejna. Tym razem dotyczyła zabezpieczenia tak zwanego wkładu własnego na likwidację nitrocelulozy.

- Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożyliśmy wniosek o dotację dotyczącą własnego udziału finansowego samorządu na likwidację nitrocelulozy. Wniosek był rozpatrywany przez kilka miesięcy i zostaliśmy poinformowani, że takiej dotacji nie dostaniemy. Możemy natomiast ubiegać się o pożyczkę na preferencyjnych zasadach – poinformowała Jolanta Sarnecka – Buczek.

Przygotowany został, więc projekt uchwały dotyczący zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 424 tys. złotych. W tym przypadku radni byli jednomyślni i wszyscy opowiedzieli się za przyjęciem tej uchwały.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster