piątek, 25 września 2020
piątek, 07 sierpnia 2015 11:10   
HONOROWY OBYWATEL PIONEK AMBASADOREM W SŁOWACJI

Honorowy Obywatel Miasta Pionki generał dywizji Leszek Soczewica został ambasadorem RP w Republice Słowackiej.

 

Tę informację podajemy jako pierwsi w Pionkach: Minister Grzegorz Schetyna w czwartek szóstego sierpnia wręczył Leszkowi Soczewicy nominację Prezydenta RP na nowego ambasadora RP w Republice Słowackiej. Leszek Soczewica jest między innymi Honorowym Obywatelem Miasta Pionki.

Generał dywizji Leszek Soczewica urodził się w 1960 roku w Pionkach. Podstawową edukację szkolną pobierał w dawnej Szkole Podstawowej nr 4, która wówczas nosiła imię Generała Karola Świerczewskiego „Waltera”. Dalszą naukę kontynuował w pionkowskim Liceum Ogólnokształcącym. W roku 1984 ukończył Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej – specjalność Systemy Komputerowe - profilowaną przez Instytut Teleinformatyki i Automatyki. Temat pracy dyplomowej: „Komputer sterowany strumieniem danych”. W 1985 roku był inżynierem w ówczesnej Pierwszej Brygadzie Obrony Powietrznej Kraju. Następnie przez cztery lata do 1990 roku był inżynierem w Wojskowym Instytucie Informatyki. Przez kolejne dwa lata do 1991 roku był oficerem Oddziału Wojskowych Spraw Zagranicznych Sztabu Głównego Wojska Polskiego. W 1994 roku ukończył Podyplomową Szkołę Marynarki Wojennej w Monterey (USA). W latach 1995-98 pracował w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych, gdzie pełnił funkcję najpierw starszego specjalisty oddziału rokowań i budowy środków zaufania instytutów europejskich Biura Kontroli Zbrojeń i Misji Międzynarodowych, a następnie, w latach 1996-98, szefa Oddziału Protokołu Dyplomatycznego. W latach 1999-2002 był attache obrony, wojskowym, morskim i lotniczym przy Ambasadzie RP w Republice Portugalii. W 2003 roku został zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Studia Strategiczne w Akademii Obrony NATO w Rzymie ukończył w 2004 roku. Następnie służył w Sztabie Generalnym WP, na stanowisku szefa Zarządu Planowania Strategicznego. Pełnił obowiązki dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej. W 2006 roku z rąk Prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymał awans na generała brygady. Od 2007 do 2011 był attache obrony, wojskowym, morskim i lotniczym przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych. Pierwszego marca 2012 roku został szefem Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P2 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. W sierpniu 2013 roku otrzymał kolejny awans. Prezydent RP Bronisław Komorowski awansował go na generała dywizji. W sierpniu 2014 roku już po przejściu do cywila dostał nominację na podsekretarza stanu w randze wiceministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Jedenastego maja tego roku został Honorowym Obywatelem Miasta Pionki.

- Większość mojego zawodowego żołnierskiego życia spędziłem w służbie zagranicznej. Zawsze jednak z radością wracam do Pionek, gdzie zaczęła się moja życiowa droga. Tu mieszkają moi rodzice i tu mam przyjaciół. Po prostu ciągnie mnie do mojego miasta – mówił wówczas podczas uroczystej sesji Honorowy Obywatel Miasta Pionki generał dywizji Leszek Soczewica.

Szóstego sierpnia tego roku Leszek Soczewica otrzymał nominację Prezydenta RP na nowego ambasadora RP w Republice Słowackiej.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster