wtorek, 29 września 2020
środa, 03 marca 2010 23:00   
PIONKOWSKI GENERAŁ

Urodził się w Pionkach. Tu skończył szkołę podstawową i średnią. Cztery lata temu został generałem. Obecnie jest attache obrony, wojskowym, morskim i lotniczym przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych.

 

Generał brygady Leszek Soczewica, bo o nim mowa cztery lata temu otrzymał awans na generała brygady. Nominację wręczył mu prezydent Lech Kaczyński.

Generał Leszek Soczewica urodził się w 1960 roku w Pionkach. Podstawową edukację szkolną pobierał w dawnej Szkole Podstawowej nr 4, która wówczas nosiła imię Generała Karola Świerczewskiego „Waltera”. Dalszą naukę kontynuował w pionkowskim Liceum Ogólnokształcącym. W roku 1984 ukończył Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej – specjalność Systemy Komputerowe - profilowaną przez Instytut Teleinformatyki i Automatyki. Temat pracy dyplomowej: „Komputer sterowany strumieniem danych. Podczas wieloletniej służby wojskowej pracował m.in. (w latach 1989-91) w Oddziale Wojskowych Spraw Zagranicznych Sztabu Generalnego WP, a w latach 1992-95 w Biurze Ataszatów Wojskowych. W 1994 roku ukończył Podyplomową Szkołę Marynarki Wojennej w Monterey (USA). W latach 1995-98 pracował w Departamencie Wojskowych Spraw Zagranicznych, gdzie pełnił funkcję najpierw starszego specjalisty oddziału rokowań i budowy środków zaufania instytutów europejskich Biura Kontroli Zbrojeń i Misji Międzynarodowych, a następnie, w latach 1996-98, szefa Oddziału Protokołu Dyplomatycznego. W latach 1999-2002 był attache obrony, wojskowym, morskim i lotniczym przy Ambasadzie RP w Republice Portugalii. W 2003 roku został zastępcą dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej. Studia Strategiczne w Akademii Obrony NATO w Rzymie ukończył w 2004 roku. Następnie służył w Sztabie Generalnym WP, na stanowisku szefa Zarządu Planowania Strategicznego. Pełnił obowiązki dyrektora Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej. Obecnie jest attache obrony, wojskowym, morskim i lotniczym przy Ambasadzie RP w Stanach Zjednoczonych. Zna biegle język angielski.

(red) (r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster