środa, 05 sierpnia 2020
czwartek, 01 kwietnia 2010 22:07   
Radni Powiatu obradowali na kolejnej sesji.

W dniu 26 marca 2010 roku odbyła się XXXIX sesja Rady Powiatu w trakcie której zrealizowano 16 punktów, w tym podjęto osiem uchwał. Najważniejszym punktem sesji, w której uczestniczyło 23 radnych, były sprawy dotyczące straży pożarnej i bezrobocia. 

 W piątek 26 marca 2010 roku radni powiatu radomskiego odbyli kolejną sesję rady, na której dyskutowali  nad aktualnymi i ważnymi sprawami dotyczącymi naszego regionu. Na początku sesji Przewodniczący Rady Powiatu Edward Krok i Starosta Powiatu Radomskiego Tadeusz Osiński podziękowali za wieloletnią współpracę Komendantowi PSP Tomaszowi Tomali. Następnie Rada Powiatu rozpoczęła swoją XXXIX sesję. Wśród podjętych uchwał znalazły się:


- uchwała w sprawie rozpatrzenia informacji o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej przedłożonej przez Komendanta Miejskiego PSP w Radomiu Pana Pawła Frysztaka. Dyskusja nad tą uchwalą była dość burzliwa i wzbudziła wiele emocji. Problemy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w naszym powiecie i mieście Radom stanowią szczególną troskę całej Rady Powiatu. Możemy w wielu dziedzinach pracy PSP i OSP być zadowoleni, niepokój budzi ciągły brak funduszy na pracę tych służb. Nasza straż realizuje więcej zadań, ale fundusze pozostają nadal takie same,


- uchwała w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie materiałów przedłożonych przez Dyrektora PUP w Radomiu Pana Józefa Bakułę. W wyniku dyskusji okazało się, iż stan bezrobocia w naszym regionie jest dość wysoki, a podejmowane działania mają charakter niewspółmierny do ponoszonych kosztów. Milionowe nakłady na zwalczanie bezrobocia nie dają trwałych miejsc pracy,

- uchwała w sprawie podziału Powiatu radomskiego na okręgi wyborcze. Zgodnie z ordynacją wyborczą do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich z 1998 roku i 2003 roku obszar Powiatu Radomskiego podzielono na 6 okręgów wyborczych do Rady Powiatu. Okręg Wyborczy nr 1, który stanowi obszar Miasta Pionki i Gminy Pionki będzie reprezentowany w przrszłej Radzi Powiatu przez 5 – ciu radnych. Liczba mandatów w okręgach wyliczana jest z podzielenia liczby mieszkańców w danym okręgu przez normę przedstawicielstwa. Jeżeli ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym są równe lub większe od ½ wtedy zaokrągla się je w górę do liczby całkowitej. W naszym okręgu nr 1 liczba mieszkańców – 30286, norma przedstawicielstwa dla powiatu. 5536,074, co daję liczbę radnych 5,47 (5).


Do innych ważnych uchwał podjętych podczas obrad XXXIX sesji Rady Powiatu Radomskiego należy zwrócic uwagę na uchwałę w sprawie zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr 369/XXXVI/2009 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2009 roku dotyczącej ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Radomskiego. Niestego nikt z właścicieli aptek w Pionkach nie wyraził zgody ze względów ekonomicznych na ich funkcjonowanie 24 godziny na dobę.

 

 Z OKAZJI ZBLIŻAJĄCYCH SIĘ ŚWIĄT WIELKANOCNYCH WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM MIASTA I GMINY PIONKI ŚWIĄT PEŁNYCH MIŁŚCI, SPOKOJU I NADZIEI, RADOSNYCH SPOTKAŃ W GRONIE RODZINYM I PRZYJACIÓŁ ORAZ WSZELKIEJ POMYŚLNOŚCI W ŻYCIU OSOBISTYM, I ZAWODOWYM ŻYCZY AUTOR TEGO ARTYKUŁU WRAZ ZE WSZYSTKIMI CZŁONKAMI RADY POWIATU RADOMSKIEGO.

JACEK MALICKI

 

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster