środa, 05 sierpnia 2020
wtorek, 23 marca 2010 21:47   
OŚRODEK UROCZYŚCIE OTWARTY

We wtorek miało miejsce uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

 

Bez wątpienia wtorek był ważnym dniem w życiu pionkowskich strażaków z Państwowej Straży Pożarnej. W tym to bowiem dniu Ośrodek Szkolenia, który znajduje się w naszym mieście uroczyście otworzył swe podwoje. Zanim jednak przedstawimy przebieg tej podniosłej uroczystości (szersza relacja wraz z obszernym materiałem zdjęciowym zaprezentowana zostanie w wydaniu papierowym „Nad Zagożdżonką”) wróćmy do początków, czyli do tego jak to wszystko się zaczęło.

WRÓĆMY DO PRZESZŁOŚCI


Historia Ośrodka Szkolenia w Pionkach choć nie jest rozległa i odległa w czasie, to obfita w wiele wydarzeń. Ośrodek powołany został na podstawie zarządzenia Nr 1 z dnia 30 kwietnia 1998 roku przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej a w dniu 18 maja został Ośrodkowi nadany statut. Kadra ośrodka składała się wówczas z 17 osób. W grudniu 2001 roku Ośrodek w Pionkach a także wszystkie ośrodki w kraju zostały rozwiązane decyzją ówczesnego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. W tamtym czasie od chwili powołania aż do rozwiązania w Ośrodku Szkolenia w Pionkach przeszkolonych zostało lub po jego nadzorem zrealizowanych zostało:

- 8 kursów podstawowych
- 2 kursy chemiczno ekologiczne
- 2 kursów z zakresu drabin i podestów
- 28 kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy
- 19 kursów z zakresu kierowania ruchem drogowym
- 1 szkolenie dla dowódców OSP
- 1 szkolenie p.pożarowe dla pracowników Lasów Państwowych

Po rozwiązaniu Ośrodka Komendant Miejski PSP w Radomiu w maju 2002 roku powołał sekcję nauczania przy Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej w Pionkach. Sekcja w latach 2002-2007 przeprowadziła 57 kursów i szkoleń specjalistycznych, w których przeszkolonych zostało 3187 osób. Kolejne lata pokazały znaczny wzrost potrzeb szkoleniowych w naszym województwie. Zachodziła więc konieczność ponownego powołania ośrodka szkolenia. Potrzebny był więc także nowy budynek. W 2004 roku syndyk Zakładów Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. ogłosił przetarg na sprzedaż budynku M-10 wraz z przyległą działką. W styczniu 2005 roku Mazowiecki Komendant Wojewódzki nadbrygadier Wiesław Laśkiewicz dokonał zakupu budynku M-10 wraz z działką o powierzchni 0,59 ha za kwotę 103 tys..725 zł. Już w lutym 2005 roku przeprowadzona została inwentaryzacja budowlana i zlecono prace projektowe a siódmego listopada Komenda Wojewódzka uzyskała pozwolenie na remont i przebudowę budynku M-10. W lipcu 2007 roku rozpoczęto II Etap Budowy Ośrodka Szkolenia PSP w Pionkach współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.


We wrześniu firma Energy Inwestors przystąpiła do remontu i przebudowy obiektu. Wcześniej, bo już pierwszego marca 2007 roku Mazowiecki Komendant Wojewódzki nadbrygadier Ryszard Psujek powołał Ośrodek Szkolenia w Pionkach. W lipcu 2008 roku zakończony został remont i modernizacja budynku M-10. Komenda Wojewódzka PSP przystąpiła do jego wyposażania. W październiku 2008 roku kadra Ośrodka przeprowadziła się do nowego obiektu.

WIELKIE OTWARCIE CZYLI POWÓD DO DUMY

Na uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Szkolenia w Pionkach Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie – bo tak brzmi pełna nazwa ośrodka przyjechało wielu zaproszonych gości. Obecny był ten, od którego wszystko się zaczęło a więc obecny Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej starszy brygadier Gustaw Mikołajczyk, który był zarówno komendantem Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Pionkach jak również był komendantem Ośrodka Szkoleniowego. W swej wypowiedzi przypomniał skąd się wywozi, gdzie są jego korzenie.

- Dwadzieścia trzy lata temu rozpoczynałem pracę w Pionkach. Dziś staję tu jako szef straży na Mazowszu – mówił między innymi Gustaw Mikołajczyk. Wśród zaproszonych gości między innymi obecni byli także: Wiesław Leśniakiewicz - Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Stanisław Gawłowski - sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Zbigniew Sosnowski - podsekretarz stanu w MSWiA, Marek Janeczek – burmistrz miasta Pionki, Dariusz Dolega – przewodniczący Rady Miasta Pionki, Tadeusz Osiński – starosta radomski, Bogumił Ferensztajn - radny sejmiku mazowieckiego, ks. Krzysztof Jackowski – krajowy kapelan strażaków, wice wojewoda Dariusz Piątek. Obecnych było jeszcze wielu innych gości, którzy w różny sposób przyczynili się do powstania Ośrodka Szkolenia w Pionkach.


Same uroczystości przebiegały sprawnie i szybko. Strażacy z Ośrodka Szkolenia otrzymali między innymi trzy samochody w tym jeden średni samochód ratowniczo gaśniczy MAN. Otwarta została także najnowocześniejsza komora dymowa, która przygotowuje strażaków w zakresie prowadzenia działań ratowniczych przy dużych obciążeniach psycho-fizycznych (brak widoczności, zadymienie, zaciemnienie, wysoka temperatura). Uroczyste przecięcie wstęgi do budynku M-10 było finałowym akcentem wtorkowych uroczystości.

ROMAN FIDO

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster