środa, 05 sierpnia 2020
poniedziałek, 15 marca 2010 14:48   
LITWO OJCZYZNO MOJA
Kilka dni temu Ziemia Radomska gościła mera Rejonu Solecznickiego Zdzisława Palewicza. Przyjechał na zaproszenie władz Powiatu Radomskiego.

W ubiegły piątek w naszym mieście odbyło się spotkanie robocze dotyczące wzajemnej współpracy.

Powiat Radomski od kilku lat blisko współpracuje z Rejonem Solecznickim na Litwie. Jednym z inicjatorów nawiązania wzajemnych kontaktów był wicestarosta Powiatu Radomskiego Krzysztof Górak. Kilka dni temu Ziemia Radomska gościła mera Rejonu Solecznickiego Zdzisława Palewicza. W ubiegły piątek przybył do naszego miasta. W internacie odbyło się spotkanie robocze poświęcone wzajemnej współpracy.
- Jesteśmy wdzięczni za każdą pomoc, która trafia do nas ze strony Powiatu Radomskiego. Potrzebujemy wsparcia i zrozumienia – mówił podczas spotkania mer Zdzisław Palewicz.

„Rejon Solecznicki na Litwie - Kraina o niezwykłej urodzie, wspaniałych krajobrazach, ciekawych zabytkach, osobliwościach przyrodniczych. Malownicze jeziora, rozległe masywy leśne, liczne strumienie i kapryśna rzeka Mereczanka.W dziejach tej ziemi zapisali się zarówno Litwini jak i Polacy. Dzisiejsze oblicze rejonu to historyczne dziedzictwo obu tych nacji. Prawie 80% mieszkańców rejonu stanowią Polacy, którzy dominują we władzach samorządowych, kultywują dawne tradycje, obyczaje, nie zapominając o swej polskości. Centrum rejonu – Soleczniki, miasto w odległości 45 km od Wilna przy szosie Wilno – Lida o powierzchni 2,98 km kw., liczące ok. 7000 mieszkańców. Od 1998 roku centrum miasta zdobi pomnik Adama Mickiewicza wzniesiony z okazji 200 – rocznicy urodzin poety. Rok później w Solecznikach odsłonięto także pomnik przywódcy powstania 1863 roku Konstantego Kalinowskiego”.
- My nie jesteśmy żadną polonią jak nas się często określa. My jesteśmy Polakami mieszkającymi na Litwie – mówił dalej Z. Palewicz. Jego zdaniem obecnie prócz wymiany kulturalnej potrzeba jest pomoc gospodarcza.
- Chcielibyśmy, aby na Litwie w Rejonie Solecznickim osiedlali się przedsiębiorczy Polacy i tu zakładali swoje firmy – kontynuował swą wypowiedź mer Rejonu Solecznickiego.

„Mam znajomego, który mówi tak: Lwów, Wilno to dobre polskie miasta. Łódź takie tam przygranicze. Szczecin? Do Niemiec nie jeżdżę”.

Z kolei wicestarosta Krzysztof Górak mówił o tym jak ważne dla nas są kontakty z Polakami mieszkającymi na Litwie.
- Każde spotkanie z Polakami na Litwie to niezapomniane przeżycie. Przeżyli sowieckie wywózki i późniejsze represje, które były dziełem Związku Radzieckiego. Mimo wielu trudności nie poddali się jednak i kontynuowali polskie tradycje – powiedział Krzysztof Górak. Wicestarosta także podkreślił jak ważne są kontakty gospodarcze. W tym celu Zdzisław Palewicz spotkał się z licznymi polskimi przedsiębiorcami. Na razie jest zbyt wcześnie, aby mówić o konkretach jednak niektórzy przedstawiciele biznesu wstępnie zainteresowali się możliwościami inwestycyjnymi u naszego litewskiego sąsiada.
- Jesteśmy Polakami, ale niezapominany, że mieszkamy na Litwie i jesteśmy obywatelami państwa litewskiego – podsumował spotkanie Zdzisław Palewicz.

W spotkaniu, które w ubiegły piątek odbyło się w naszym mieście ze strony Powiatu Radomskiego udział wzięli: starosta – Tadeusz Osiński, wicestarosta – Krzysztof Górak, Henryk Rybak – radny powiatu, Waldemar Trelka – radny powiatu, Jacek Malicki – radny powiatu, Zbigniew Belowski – radny powiatu, wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Teresa Majkusiak – radna powiatu, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu, Jadwiga Wójtowicz – naczelnik wydziału oświaty, Artur Jonczyk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Magdalena Wiśniewska – dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Pionkach.

ROMAN FIDO

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster