wtorek, 29 września 2020
czwartek, 11 marca 2010 10:42   
Bezpieczeństwo: 411 tys. zł na projekty z Mazowieckiego
 

Legionowo, Grodzisk Mazowiecki, Pionki, Baranowo oraz Fundacja „Dzieci Niczyje”  -
to realizatorzy projektów, którzy na wniosek Jacka Kozłowskiego, wojewody mazowieckiego otrzymały dofinansowanie Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji w ramach programu Razem Bezpieczniej.

Legionowo – drugie miejsce w klasyfikacji krajowej (86,4 pkt, kontynuacja projektu, 100 tys. zł)  dofinansowanie w obszarze bezpieczeństwo w szkole: „Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Legionowie” – realizacja działań edukacyjno – szkoleniowych, prewencyjnych oraz informacyjno - promocyjnych,

Fundacja „Dzieci Niczyje” (84 pkt) - dofinansowanie projektu w obszarze przemoc
w rodzinie: kampania informacyjno – edukacyjna „Chrońmy dzieci przed wykorzystywaniem        seksualnym”. Prowadzone będą działania promocyjno – edukacyjne: szkolenia dla psychologów,   pedagogów, pracowników policji i służby zdrowia oraz rodziców (78 tys. zł),
Starostwo powiatu grodziskiego (78,5 pkt) – dofinansowanie projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego – „Przyszłość ma korzenie – zachowanie
i zabezpieczenie narodowego dziedzictwa zadaniem każdego z nas”. Prowadzone będą pokazy multimedialne, lekcje muzealne, rajdy młodzieżowe „Szlakiem dworków, wilii i kapliczek” (43 tys. zł.),

Pionki (75,6 pkt) - dofinansowanie projektu w obszarze bezpieczeństwo  w miejscach publicznych - „Bezpieczne Miasto”. W ramach jego realizacji przewidziano analizę stanu bezpieczeństwa w mieście oraz zaprojektowanie i wykonanie monitoringu miejskiego (100 tys. zł.),

Gmina Baranowo (68,8 pkt) - dofinansowanie projektu z obszaru bezpieczeństwo w miejscach publicznych - „Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w centrum wsi poprzez instalację systemu telewizji dozorowanej”. Wprowadzony zostanie system monitoringu (90 tys. zł.).

Razem Bezpieczniej” to rządowy program, którego celem jest ograniczanie przestępczości
i aspołecznych zachowań. Na rok 2010 na realizację programu przeznaczono 3 mln zł.
(2,7 mln zł na projekty realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe, 200 tys. zł na konkursy tematyczne dotyczące miasteczek ruchu drogowego oraz bezpieczeństwa imprez sportowych, 100 tys. zł na dofinansowanie projektu wskazanego przez Zespół Koordynacyjny działający przy MSWiA).

(ina)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster