wtorek, 29 września 2020
wtorek, 09 marca 2010 12:56   
MIASTO OGŁOSIŁO PRZETARG

Ogłoszony został przetarg na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie Gminy Miasto Pionki.

 

Po tegorocznej zimie niewiele jest ulic w naszym mieście, które nie są pokryte dziurami. Cząstkowe łatanie przeprowadzono już na drogach wojewódzkich i powiatowych. Teraz przyszła kolej na drogi miejskie. Urząd Miasta ogłosił, bowiem przetarg na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych ulic miejskich na terenie Gminy Miasto Pionki”.


I - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej polegające na wycięciu asfaltu w miejscu powstałego ubytku z nadaniem regularnych kształtów, wyczyszczeniu remontowanego miejsca, uzupełnieniu i zagęszczeniu podbudowy z kruszywa (przy głębokich ubytkach), polaniu krawędzi i miejsca pod ułożenie masy emulsją asfaltową, ułożeniu masy asfaltobetonowej na gorąco, uwałowaniu, zalaniu miejsca połączenia ze starą nawierzchnią emulsją asfaltową.
Masa asfaltobetonowa warstwa ścieralna grubości do 5 cm po zagęszczeniu.
Tą metodą przewidziano wykonanie remontów o łącznej powierzchni do 950 m2.

II - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej polegające na wyczyszczeniu remontowanych miejsc zalaniu ich emulsją asfaltową a następnie zasypanie grysem i uwałowanie, grubość warstwy do 3 cm.
Tą metodą przewidziano wykonanie remontu o powierzchni do 300 m2

III - regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i deszczowych z odbudową nawierzchni asfaltowych wokół - 20 szt.
Oferty na wykonanie powyższych prac można składać do dziewiętnastego marca.

(r.f.)

 

Cytat tygodnia:

"Dla pokoju trzeba ryzykować tak samo, jak w trakcie wojny...Jeśli boisz się postawić sprawę na ostrzu noża, już przegrałeś ."

 


John Dulles Foster