Abolicja śmieciowa dla mieszkańców miasta Pionki

03.07.2024 źródło: Urząd Miasta Pionki Tekst przeczytasz w 1 min.

Wychodząc naprzeciw Mieszkańcom, Burmistrz Miasta Pionki ogłasza abolicję śmieciową w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2024 r. To czasowe zawieszenie kar za niewłaściwą segregację odpadów ma na celu poprawę systemu gospodarowania odpadami w naszym mieście oraz umożliwienie jego prawidłowego bilansowania.  Dlatego wszelkie nieprawidłowości związane z dotychczasową segregacją odpadów zgłoszone i poprawione w okresie abolicji nie będą skutkować naliczeniem dodatkowych opłat.

W przypadku zatajania rzeczywistej liczby osób zamieszkujących pod danym adresem koszty zagospodarowania odpadów przenoszone są na wszystkich zadeklarowanych mieszkańców miasta. Dlatego znaczna liczba nieujętych mieszkańców może doprowadzić do podniesienia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mając to na uwadze, zachęcamy do uzupełniania „deklaracji śmieciowej”. Jak to zrobić?

  1. Kontaktując się z zarządcą budynku.
  2. Samodzielnie wypełniając deklarację pod adresem https://cuumpionki.nv.pl/.

Pamiętać przy tym należy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2024.0.399 t.j.) właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych, na podstawie których ustalana jest wysokość opłaty, nową deklarację należy złożyć do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W przypadku wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Komunalnym i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Pionki.

Zobacz także

70 lat Pionek, 7 weekendów pełnych emocji – bądź z nami!
70 lat Pionek, 7 weekendów pełnych emocji – bądź z nami!
Już wkrótce rajd rowerowy z okazji Pionkowskiego Dnia Pszczoły
Już wkrótce rajd rowerowy z okazji Pionkowskiego Dnia Pszczoły
Podwyżka opłat za wodę
Podwyżka opłat za wodę
Zwycięski quest „Od prochu do czarnej płyty”
Zwycięski quest „Od prochu do czarnej płyty”
Zabawy Podwórkowe – „Baw się z nami na podwórku”
Zabawy Podwórkowe – „Baw się z nami na podwórku”